Gruhonjić, D. A. „PERSPECTIVE FOR RADIO IN THE INTERNET ERA: PERSPECTIVE FOR RADIO IN THE INTERNET ERA“. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, том 42, изд. 2, Јануар 2018., стр. 153-6, doi:10.19090/gff.2017.2.153-163.