Eccher, C. G. „DECOLONIZZARE LA MENTE DEGLI ITALIANI“. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, том 46, изд. 1, Јули 2021., стр. 139-48, doi:10.19090/gff.2021.1.139-148.