Marčoková, D. „PREKLAD KANONICKÝCH VIZITÁCIÍ SLOVENSKÝCH VOJVODINSKÝCH EVANJELICKÝCH A. V. CIRKEVNÝCH ZBOROV V ROKOCH 1835 A 1836“. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, том 47, изд. 2, Децембар 2022., стр. 137-51, doi:10.19090/gff.2022.2.137-151.