Marković, Željko. „УРБАНОНИМИ НОВОГ САДА У РОМАНУ КЊИГА О БЛАМУ“. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, том 48, изд. 1-2, Јануар 2024., стр. 279-95, doi:10.19090/gff.v48i1-2.2398.