Хасанагић Ђорђин, С. . „ЗНАЧАЈАН ДОПРИНОС МАЂАРСКО−СРПСКИМ КОНТРАСТИВНИМ ИСТРАЖИВАЊИМА: ЕДИТА АНДРИЋ, СТУДИЈЕ О НАЗИВИМА БОЈА У МАЂАРСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (TANULMÁNYOK A MAGYAR ÉS SZERB SZÍNNEVEKRŐL)“. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, том 48, изд. 1-2, Јануар 2024., стр. 313-9, doi:10.19090/gff.v48i1-2.2410.