Marković, Željko. „УРБАНОНИМИ НОВОГ САДА У РОМАНУ КЊИГА О БЛАМУ“. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду 48, no. 1-2 (Јануар 24, 2024): 279–295. приступљено Јули 20, 2024. https://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/2398.