Хасанагић Ђорђин, Снежана. „ЗНАЧАЈАН ДОПРИНОС МАЂАРСКО−СРПСКИМ КОНТРАСТИВНИМ ИСТРАЖИВАЊИМА: ЕДИТА АНДРИЋ, СТУДИЈЕ О НАЗИВИМА БОЈА У МАЂАРСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (TANULMÁNYOK A MAGYAR ÉS SZERB SZÍNNEVEKRŐL)“. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду 48, no. 1-2 (Јануар 24, 2024): 313–319. приступљено Јули 20, 2024. https://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/2410.