1.
Хасанагић Ђорђин С. ЗНАЧАЈАН ДОПРИНОС МАЂАРСКО−СРПСКИМ КОНТРАСТИВНИМ ИСТРАЖИВАЊИМА: ЕДИТА АНДРИЋ, СТУДИЈЕ О НАЗИВИМА БОЈА У МАЂАРСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (TANULMÁNYOK A MAGYAR ÉS SZERB SZÍNNEVEKRŐL) . gff [Интернет]. 24. Јануар 2024. [цитирано 20. Јули 2024.];48(1-2):313-9. Available at: https://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/2410