##about.aboutSoftware##

Овај сајт користи Open Journal Systems 3.3.0.8, који је open source систем за управљања часописима и програм за издавање, подржан и бесплатно дистрибуиран од Public Knowledge Project-а под GNU General Public License.