Промена динамике излажења часописа

07. 02. 2018.

Поштовани,
обавештавамо вас да је одлуком Уредништва и Редакције часописа Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду промењена динамика излажења часописа и то тако што ће убудуће прва свеска бити објављена до 1. јула, а друга свеска до 15. децембра актуелне године.

Због техничких питања уређивања и штампања часописа (како би се штампање обе свеске обавило пре расписивања конкурса Министарства за учешће у средствима суфинансирања, односно достављања извештаја Министарству за претходну годину, као и због подношења годишњих извештаја о пројектима) али и због потребе аутора за објављивањем радова који су везани за одређене рокове (избори у звања), потребно је да се динамика излажења часописа промени. Taко ће убудуће:

  • обе свеске као и до сада бити штампане у току календарске године (да не бисмо морали да мењамо назив часописа),
  • у обема свескама бити публиковани радови и из филолошких и из друштвених наука (неће бити подељени на исти начин као што је то био случај до сада),
  • позив за радове у првој свесци бити упућен ауторима почетком фебруара, а рок за предају радова бити 8. април како би до 1. јула могла бити одштампана прва свеска,
  • позив за радове у другој свесци бити расписан 1. јуна, а радови прихватани до 1. септембра, како би свеска била одштампана најкасније до 15. децембра,
  • уколико пристигне превише радова са позитивним рецензијама за једну свеску један део радова биће пребачен у наредну свеску.