Обавештења

Позив за предају радова за часопис "Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду"

2019-03-01

Обавештавамо наставнике и сараднике Филозофског факултета да су рокови за предају радова за објављивању у часопису Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду измењени.

Радови се прихватају током целе године. Сви радови који пристигну до 20. марта текуће године разматраће се за објављивање у првој свесци, док ће се радови пристигли након 20. марта разматрати за објављивање у другој свесци.

Техничка упутства за припрему рукописа која обухватају и начин слања радова се налазе ОВДЕ.

Очекујемо ваше прилоге, радови који стигну раније пре ће ући у процес рецензирања, а самим тим и у припрему за штампу.


Уредништво часописа Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду
http://godisnjak.ff.uns.ac.rs