English Language and Anglophone Literatures Today 6
Год. 48 Бр. 3 (2023)

This publication is a selection of papers presented at the Sixth International Conference on English studies: English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT 6), held at the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad on 29 and 30 October 2022 and organised by the Department of English. Over sixty researchers from fifteen countries across three continents took part in the conference, presenting their work on various aspects of English language, literature and culture, often from a comparative perspective.

Год. 41 Бр. 1 (2016)

УВОДНА РЕЧ УРЕДНИКА


Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду је часопис са вишедеценијском традицијом. Први број је изашао из штампе тачно пре шездесет година (1956.), само годину дана пошто је у оквиру Универзитета у Новом Саду основан Филозофски факултет. У том дугогодишњем периоду је постојао прекид од безмало деценију ипо, али је часопис обновљен од 1990. године на најбољи начин настојао да надомести ту паузу. Данас је пред нама XLI број, који је штампан у две свеске: у првој су радови из области филолошких, а у другој oни из друштвених наука.
У Годишњаку се објављују оригинални научни, научно-прегледни и стручни радови наставника и сарадника Филозофског факултета у Новом Саду из области филолошких, лингвистичких и друштвених наука, а слéдећи пример ранијег уредништва, желимо и убудуће да наставимо са праксом објављивања чланака еминентних аутора по позиву из целог света. Радови се објављују на већини језика који се изучавају на Филозофском факултету, како страним (енглески, немачки, француски, руски), тако и језицима у службеној употреби у Србији, односно Војводини (српски, мађарски, словачки, румунски, русински).
Нови Уређивачки одбор Годишњака следи настојања ранијег уредништва да одговори захтевима које међународна академска јавност поставља пред ауторе домаћих научних публикација, како би се побољшало рангирање часописа у домаћим и међународним оквирима. Овим путем желимо да се захвалимо пређашњим уредницима и претходном Уређивачком одбору на смерницама које су заузели и које ћемо и убудуће поштовати у раду.
Нови Уређивачки одбор чине представници Одсека Филозофског факултета, као и врсни професори са Универзитета у Енглеској, Немачкој, Холандији, Италији, Кини, Мађарској, Словачкој, Пољској, Румунији, Бугарској, Хрватској као и Босни и Херцеговини. Уредништво и даље часопис усклађује са критеријумима прописаним Актом о уређивању научних часописа и Правилником о поступку и начину вредновања и квалитативном исказивању научноистраживачких резултат. Оно такође прати и све захтеве који се постављају у научноиздавачкој делатности, као и оне које постављају међународне базе научних часописа. Из тог разлога је у овом броју сачињено ново, детаљније упутство за припремање рукописа, урађени су и нови обрасци за рецензенте (усклађени на нивоу часописа које објављује Филозофски факултет у Новом Саду), а рад, осим главних и одговорних уредника, координирају и секретари Редакције и технички секретар.
У филолошкој свесци XLI броја Годишњака се налази чак 29 радова укупно 34 аутора (4 рада су настала у коауторству), од којих је већина са матичног факултета, а настојећи да одговоримо захтевима али и допринесемо ширењу и протоку међународних сазнања из области које спадају у концепцију часописа, велика нам је част што можемо да се похвалимо и чланцима три призната страна аутора. Захваљујемо се Дарку Сувину, професору емеритусу са „McGill University“ у Канади, професору Херману Шојрингеру са Универзитета у Регенсбургу и Кармен Дарбуш са Универзитета у Клужу што су се одазвали позиву Уређивачког одбора и послали своје радове.
У свесци за друштвене науке налазe се 24 радa 43 аутора (од тога је 12 прилога настало у коауторству). Посебно треба истаћи рад Штефана Ацерта са Универзитета у Квинсленду који се бави реконструкцијом теорија сна пре психоанализе, чиме је додатно допринео квалитету друштвене свеске XLI броја Годишњака. Уредништво ће и убудуће настојати да у рад на часопису укључи еминентне ауторе из иностранства и на тај начин обезбеди још разноврснију продукцију у оквиру часописа.
Са циљем да у наредном периоду наш часопис постане врхунски, уведено је правило да поред једног квалификованог интерног рецензента све радове вреднују и екстерни рецензенти, угледни професори научних институција у земљи и иностранству. Тако је у овом броју прилоге рецензирало 88 уважених научника за уже научне области са научно-образовних институција из Србије и света.
Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду је од 2012. године доступан и као електронска публикација, индексиран је у базама података EBSCO Host и ROAD.


У Новом Саду, новембра 2016. године


Уредници Годишњака Филозофског факултета у Новом Саду


Проф. др Едита Андрић
Проф. др Дамир Смиљанић