Ово је часопис са слободним приступум, што значи да је читав садржај слободно доступан без наплаћивања корисницима или њиховим институцијама. Корисницима је допуштено да читају, преузимају, копирају, дистрибуирају, штампају, претражују или праве веб линкове ка пуним текстовима чланака, односно да их користе за било коју другу закониту сврху, без претходног одобрења од стране издавача или аутора. Ово је у складу са ВОАI дефиницијом отвореног приступа.