Преузми PDF

 

Подношење чланкa за објављивање у часопису Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду подразумева следеће:

– садржај рукописа прећутно су или изричито одобриле надлежне институције у којима је спроведено истраживање;

– рукопис није објављен раније, ни делимично нити у целости, осим као апстракт, део објављеног предавања или академске тезе;

– рукопис није и неће бити поднет било ком другом часопису док се разматра његово објављивање у часопису Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду;

– рукопис је написан у складу са правилима добре научне праксе часописа Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду;

– рукопис је написан у складу са Упутством за ауторе часописа Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду;

– уколико рукопис буде прихваћен за објављивање у часопису Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, аутор се слаже да пренесе ауторска права на овај часопис, као и да рукопис неће бити издаван на другом месту у било ком облику, на енглеском или било ком другом језику, без претходне писмене сагласности часописа Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду;

– уколико рукопис садржи слике, табеле или велике делове текста који су претходно објављени, аутор се обавезује на добијање писмене сагласности од власника оригиналних ауторских права за репродукцију тих ставки у поднетом рукопису, како у онлајн издању часописа Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду тако и у његовом штампаном издању;

– у рукопису је сав материјал заштићен ауторским правима правилно наведен и истакнут.