VASPITNI POSTUPCI RODITELJA KAO ČINIOCI AKTUALIZACIJE DAROVITOSTI

  • Jasmina M. Pekić Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Кључне речи: darovitost, vaspitni postupci roditelja, dvodimenzionalni modeli vaspitanja, autoritativni vaspini stil.

Сажетак

Rad nudi pregled razultata istraživanja relacija vaspitnih postupaka roditelja iaktualizacije potencijala darovitog deteta, uzimajući u obzir dvodimenzionalne modelevaspitanja. Kad je reč o afektivnoj dimenziji, zapaža se visok stepen konzistentnostiempirijskih nalaza koji svedoče o važnosti emocionalne topline i prihvatajućeg odnosaroditelja u razvoju visokih sposobnosti deteta. Sa druge strane, istraživanja uloge kontroleu vaspitanju darovitog deteta generišu različite zaključke. Naime, iako ne postoji sumnja uvezi shvatanja kontrole kao usmeravanja i vođenja deteta, izvesne nedoumice proizilaze izpokušaja utvrđivanja optimalnog intenziteta ove dimenzije. Naposletku, iako je teško datijednoznačan odgovor i o najprimerenijoj kombinaciji vaspitnih postupaka roditelja, otuda štose ovo pitanje mora razmatrati u skladu sa domenom manifestovanja darovitosti, te uzrastomdarovitog deteta, istraživanja ovog problema u najvećem broju slučajeva sugerišu pozitivnupovezanost autoritativnog vaspitnog stila i razvoja darovitosti.

Преузимања

Нема података
Објављено
23. 12. 2012.
Bрој часописа
Секција
Психологија