KNJIŽEVNA KULTURA MAĐARA U SRBIJI U KONTEKSTU BIBLIOGRAFIJE

  • Julijana Išpanović Čapo
Кључне речи: književna kultura Mađara, bibliografija, Srbija

Сажетак

Cilj studije je pregled, analiza i prikazivanje istorijskih, teorijskih i institucionalnih osnova i karakteristike mađarske književnosti u Srbiji. Rezultat istraživanja je narativa konteksta književne kulture Mađara u Srbiji koja pokazuje istoriju i sadašnjost mađarske književnosti regije pomoću stručne bibliografije. Analiza i sinteza materijala se dešava u kontekstu mađarske lingvistike, nauke o istoriji kulture, u kontekstu medija, pozorišta, filma. Kontekst mađarske književnosti u Srbiji se ispituje i u pravcima književnosti Mađarske Države kao i jugoslovenske/srpske književnosti. Korpus bibliografije mađarske književnosti u Srbiji omogućava ispitivanje kulturne veze mađarske i jugoslovenske/srpske književne kulture.

Преузимања

Нема података

Референце

Badis, R. (2012) Látlelet a vajdasági magyarok demográfiai helyzetéről [Constat on the demographic situation of the Hungarians of Vojvodina]. Pro minoritate 3. 27–38. http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/2012/ProMino12-3-03-Badis.pdf. Downloaded: 22 February 2016

Bányai, J. (2010) Hagyomány és modernitás konfliktusa. A kisebbségi kulturális kánon [The conflict of tradition and modernity. The minority cultural canon]. In: Irodalom, nemzet, identitás. [Literature, nation, identity], eds. József Jankovics and Judit Nyerges. Budapest: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. http://mek.oszk.hu/08100/08170/html/#23. Downloaded: 10 March 2016

Bori, I. (1998) A jugoszláviai magyar irodalom története [History of the Yugoslavian Hungarian literature]. Novi Sad: Forum Könyvkiadó.

Botlik, J. & Csorba, B. & Dudás, K. (1994) Az Új Symposion és a hatvanas évek. [The Új Symposion and the sixties] In: Eltévedt mezsgyekövek. Adalékok a délvidéki magyarság történetéhez. 1918–1993 [Lost landstones. Additions to the history of the Hungarians in Délvidék. 1918–1993]. (257–262.) Budapest: Hatodik Síp Alapítvány, Új Mandátum Könyvkiadó. http://adattar.vmmi.org/fejezetek/1375/23_az_uj_symposion_es_a_hatvanas_evek.pdf. Downloaded: 5 March 2016

Botlik, J. & Csorba, B. & Dudás, K. (1994) A vajdasági magyarság önszerveződéséről. [About self organization of the Hungarians in Vojvodina] In: Eltévedt mezsgyekövek. Adalékok a délvidéki magyarság történetéhez. 1918–1993 [Lost landstones. Additions to the history of the Hungarians in Délvidék. 1918–1993]. (257–262.) Budapest: Hatodik Síp Alapítvány, Új Mandátum Könyvkiadó http://adattar.vmmi.org/fejezetek/1375/23_az_uj_symposion_es_a_hatvanas_evek.pdf Downloaded: 5 March 2016

Csáky, S. P. (2004) Alkotás és könyvkiadás [ Creation and book publishing]. Forrás, 6. 70–75. http://www.forrasfolyoirat.hu/0406/csaky.html. Downloaded: 9 March 2016

Draskóczy, E. (1932) Kincsesládánk és őrizője [Our treasure chest and its keeper]. Kalangya, 4. 209–213.

Faragó, L. (1991) Posztmodern. A modernizáció kritikája, avagy új kihívás. [Postmodern. Criticism of modernisation, in other words a new challenge]. Tér és Társadalom, 4. 1–16. http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/223/445. Downloaded: 29 March 2016

Görömbei, A. (2010) Az irodalom szerepe a magyar nemzeti tudat kialakításában. [The role of literature in forming the Hungarian national consciousness]. In: Irodalom, nemzet, identitás. [Literature, nation, identity] eds. József Jankovics and Judit Nyerges. Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság. http://mek.oszk.hu/08100/08170/html/#23. Downloaded: 10 March 2016

Hegedűs, A. (2010) Vajdaság története 1944-ig. [The history of Vojvodina till 1944] http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/kulhoni_magyarsag/2010/srb/vajdasagi_marasztalo/pages/002_vajdasag_tortenete.htm. Downloaded: 20 March 2012

Herceg, J. (1935) Aranydy György. = Kalangya, 2. 88–90.

Hornyák, Á. (1999–2008) A jugoszláviai különút kisebbségpolitikai következményei. Magyarok a horvát, szerb és szlovén tagköztársaságokban. A vajdasági autonómia és a magyarok 1945–1989. [The minority political consequences of the Yugoslavian separate path. Hungarians in the Croatian, Serbian and Slovene member republics. The autonomy in Vojvodina and the Hungarians between 1945–1989]. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Erdélyi Magyar Adatbank [Minority Hungarian communities in the 20th century. Hungarian data bank in Transylvania] (250–255.) eds. Nándor Bárdi, Csilla Fedinec and László Szarka. Kolozsvár: Média Index Egyesület. http://adatbank.transindex.ro/regio/kisebbsegkutatas/pdf/V_fej_05_Hornyak.pdf. Downloaded: 21 March 2016

Hózsa, É. (2010) Trauma és irodalom – A tékozlás tünetei? A mai vajdasági magyar próza és a perem-trauma kultúrája [Trauma and literature – the symptoms of extravagance? The culture of the contemporary Hungarian prose in Vojvodina and that of the border-trauma]. In: Irodalom, nemzet, identitás. [Literature, nation, identity ], eds. József Jankovics, Judit Nyerges. Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, http://mek.oszk.hu/08100/08170/html/#23. Downloaded: 10 March 2016

Ispánovics Csapó, J. (2012) 80 éves a Kalangya. A bácskai kultúra „hasznosulása” Szenteleky Kornél Kalangyájában. [Kalangya is 80 years old. The culture of Bačka becoming valuable in Kornél Szenteleky’s]. Bácsország, 8: 100–104.

Margócsy, I. (2012) Variánsok lehetséges és létező összefoglaló magyar irodalomtörténetekről. [Variants on potential and existing comprehensive Hungarian literary histories]. Alföld, 3. http://www.alfoldfolyoirat.hu/node/341. Downloaded: 2 October 2013

Papp p, T. (1999) Tengerszembezáródás. Nyílt levél a legifjabb symposionistákhoz. [Lakelet closing. Open letter to the youngest symposionists]. Symposion, 3–4. 86.

Szenteleky, K. (1932) Köszöntjük az olvasót [We greet the reader]. Kalangya, 1. 3–4.

Szenteleky, K. (1932) A Kalangya szélesebb alapja [Wider basis of the Kalangya]. Kalangya, 4. 263–264.

Szenteleky, K. (1932) Bácska mint művészi és szellemi egység [Bačka as artistic and intellectual unit]. Kalangya, 7. 493–495.

Toldi, É. ed. (2009) Ötvenéves a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék [The Department of Hungarian Language and Literature is fifty-year-old]. Novi Sad: Faculty of Philosophy

Utasi, Cs. (1984) Irodalmunk és a Kalangya [Our literature and the Kalangya]. Novi Sad: Forum Könyvkiadó

Utasi, Cs. (2002) Léthelyzet, érték, modernitás [State of existence, value, modernity]. In: Csaba Utasi: Mindentől messze [Far from everything] (176–180.) Novi Sad: Forum Könyvkiadó.
Објављено
09. 01. 2018.
Bрој часописа
Секција
Хунгарологија