FOTO TERAPIJA I ART TERAPIJA: SLIKA KAO TERAPIJSKO SREDSTVO

  • Snežana Milenković Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
Кључне речи: foto terapija, art terapija, integrativna art psihoterapija, slika kao terapijsko sredstvo, kreacija, integracija

Сажетак

U radu se razmatra upotreba slike kao terapijskog sredstva promene ličnosti i njenog ponašanja. Pored toga u razmatranje je uključen i nov psihoterapijski pristup poznat kao integrativna art psihoterapija koji predstavlja originalnu kreaciju i doprinos psihoterapiji samog autora ovoga teksta. To je ujedno i kontekst za razmatranje zadate teme o slici kao terapijskom sredstvu u foto i art terapiji. Autor daje kratak opis ovog pristupa i ilustrativni primer iz svoje prakse.

Преузимања

Нема података
Објављено
11. 12. 2013.
Bрој часописа
Секција
Психологија