РУЂЕР БОШКОВИЋ У СРПСКОЈ ФИЛОЗОФИЈИ

  • Мирко В. Аћимовић Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду
Кључне речи: природна филозофија, атомистика, простор, време и кретање

Сажетак

Тематизацијом различитих интерпретација средишњих појмова природне филозофије Руђера Бошковића, проведених у српској филозофији, пре свих код Косте Стојановића, Бранислава Петронијевића и Душана Недељковића, назначују се и различите школе мишљења у српској филозофији о битним питањима с подручја филозофије природе.

Преузимања

Нема података
Објављено
11. 12. 2013.
Bрој часописа
Секција
Филозофија