LICE I NALIČJE JEDNOG VLADARA: PORTRET MATIJE KORVINA U ISTORIOGRAFSKOM SPISU ITALIJANSKOG HUMANISTE

  • Snežana M. Božanić Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
  • Milica D. Kisić Božić Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
Кључне речи: Antonio Bonfini, kralj Matija Korvin

Сажетак

U radu se posmatra lik i delo ugarskog kralja Matije Korvina iz vizure italijanskog humanista rodom iz Askolija, Antonija Bonfinija. Prvih osam knjiga dela Rerum Ungaricarum Decades, tomus IV, učeni pisac posvetio je vladaru Ugarske. Hronološki, rad obuhvata period od Matijinog svečanog krunisanja krunom ”sv. Stefana” 1464. do njegove smrti 1490. godine. Kazivanje italijanskog humaniste poredi se sa drugim raspoloživim izvorima. Mnogi istraživači iznose konstataciju o Bonfinijevoj pristrasnosti kada piše o Matiji. Međutim, pažljim iščitavanjem dela lako se uočava da on podjenako iznosi mnogobrojne vrline, ali i mane ugarskog vladara. Kralj Matija bio je izuzetno hrabar vojnik koji se nije štedeo u ratnim pohodima. Bonfini navodi brojne primere njegove ratničke neustrašivosti, što potvrđuju i drugi izvori. Ugarski kralj je, prema kazivanju Bonfinija, bio po prirodi slobodouman i velikodušan, željan slave i poštovanja. Svestrano obrazovan, snažno je podržavao razvoj humanizma i renesanse u Ugarskoj. Iako pobožan, pre svake vojne kampanje obavezno je konsultovao astrologe. Vojskovođe i prijatelje bogato je darivao. Međutim, sa neprijateljima se surovo obračunavao.

Преузимања

Нема података
Објављено
11. 12. 2013.
Bрој часописа
Секција
Историја