SEĆANJE U DELU KARILA FILIPSA: UTOČIŠTE I/ILI TAMNICA?

Главни садржај чланка

Arijana Luburić Cvijanović

Сажетак

Sećanje i rememoracija bili su od presudnog značaja za (re)konstrukciju postkolonijalnih identiteta u jeku oživljavanja pretkolonijalnih istorija i kultura u ranoj postkolonijalnoj književnosti. S postepenim preusmeravanjem pažnje na pitanja konstrukcije identiteta u društvima novog kolo- nijalizma, značaj rememoracije je počeo da jenjava dok sećanje i dalje progoni likove savremene postkolonijalne proze. Tu tendenciju ilustruje delo Karila Filipsa čiji junaci prate tokove sećanja na prošle živote, u potrazi za utočištem od gubitka, usamljenosti izgnanstva i različitih vidova marginalizacije, rizikujući da ostanu trajno zatočeni u lavirintima trauma iz prošlosti. Premda povlačenje u sećanje sprečava pojedine Filipsove likove u težnji da se prilagode sredini, sećanje  u selokupnom njegovom delu služi kao stecište sudbina preživelih u pogromima. Ono predstavlja jednu polifonijsku, heterotopijsku i heterogenu imaginarnu zajednicu kojoj njegovi izmešteni, obeskorenjeni protagonisti pripadaju. Cilj ovog rada jeste da se ispita funkcija sećanja u Filipsovoj viziji, te da se istraži kako ustanovljeni prostor sećanja premošćuje jaz između polariteta obeleženih vrednosnim sudovima.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Luburić Cvijanović, A. (2015). SEĆANJE U DELU KARILA FILIPSA: UTOČIŠTE I/ILI TAMNICA?. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 40(1), 163–174. преузето од https://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/1498
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика

Референце

Ashcroft, B., Griffiths G., & Tiffin H. (Eds.) (2003). The Post-colonial Studies Reader. London: Routledge.

Bhabha, H. (2003). Nation and Narration (2nd edition). London: Routledge. Coetzee, J. M. (2008). Inner Workings: Essays 2000 2005. London: Vintage. Coetzee, J. M. (2002). Stranger Shores: Essays 1986 – 1999. London: Vintage.

Gilroy, P. (1995). The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Halpern, K., & Ruano-Borbalan Ž. K. (2009). Identitet(i): Pojedinac, grupa, društvo. Beograd: Clio.

King, B. (2004). The Internationalization of English Literature. Oxford: Oxford University Press.

Ledent, B. (2002). Caryl Phillips. Manchester: Manchester University Press. Phillips, C. (1993). Cambridge. New York: Vintage.

Phillips, C. (1995). Crossing the River. New York: Vintage. Phillips, C. (2004). A Distant Shore. London: Vintage.

Phillips, C. (1999). Higher Ground. London: Faber and Faber. Phillips, C. (1998). The Nature of Blood. Toronto: Vintage Canada. Rushdie, S. (1992). Imaginary Homelands. London: Granta.

Schatteman, R. (Ed.) (2009). Conversations with Caryl Phillips. Jackson: University Press of Mississippi.

Thomas, H. (2006). Caryl Phillips. Tavistock: Northcote.