SOCIO-PROSTORNA TRANSFORMACIJA I SUSEDSKI ODNOSI U NOVOM SADU

Главни садржај чланка

Ana Pajvančić - Cizelj
Jelena Knežević

Сажетак

U radu su prikazani odabrani rezultati anketnog istraživanja sprovedenog tokom 2015. godine na reprezentativnom uzorku od 503 stanovnika Novog Sada. Predmet istraživanja su susedski odnosi u Novom Sadu sa ciljem analize njihovog kvaliteta u različitim delovima grada i povezanosti sa različitim društvenim obeležjima. Polazna hipoteza je da kvalitet susedskih odnosa značajno varira u različitim delovima grada i između različitih društvenih grupa, pri čemu se delovi grada posmatraju prema intenzitetu njihove prostorne transformacije u perodu tranzicije. Istraživanjem je potvrđena polazna hipoteza i utvrđeno je da su susedski odnosi intenzivniji u starom, istorijskom delu grada, unutar jednoporodičnog i mešovitog stanovanja, kod vlasnika stanova kao i kod rođenih u Novom Sadu ili doseljenih pre manje od 10 godina. Iako pojedini nalazi govore u prilog tome da razlike u susedskim odnosima proizilaze iz obima i kvaliteta prostorne rekonstrukcije u tranziciji, te veze nisu jednostavne niti direktne i potrebno ih je dublje ispitati.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Pajvančić - Cizelj, A., & Knežević, J. (2018). SOCIO-PROSTORNA TRANSFORMACIJA I SUSEDSKI ODNOSI U NOVOM SADU. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 42(2), 441–455. https://doi.org/10.19090/gff.2017.2.441-455
Bрој часописа
Секција
Социологија
Author Biography

Jelena Knežević

Jelena Knežević završila je osnovne i master studije na Odseku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Референце

Marinković, D. (2013). (prir). Čikaška škola 1920-1940. Novi Sad: Mediterran Publishing.

Mirkov, A. (2013). Održivo urbano susedstvo–ideal kome treba težiti. U: Petrović, M. (prir.) Izazovi održivog razvoja. Beograd: Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Nedučin, D. (2014). Postsocijalistički grad –promena društvene i prostorne strukture Novog Sada u periodu tranzicije (doktorska disertacija), Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka.

Pajvančić – Cizelj, A.–Maksimov, K. (2016). Sociološki aspekti proučavanja i revitalizacije graditeljskog nasleđa. Institut za društvena istraživanja u Zagrebu: Sociologija i prostor. 54 (2016) 206 (3): 247-263. DOI 10.5673/sip.54.3.3

Petrović, M. (2004). Sociologija stanovanja. Beograd: ISI FF.

Petrović, M. (2008). Istraživanje socijalnih aspekata urbanog susedstva: percepcija stručnjaka na Novom Beogradu. Beograd: Sociologija. Vol. L, N° 1: 55-78.

Petrović, M. – Milojević, M. (2014). Reafirmacija susedstva kroz prostorne prakse regulisanja poželjne prostorne i društvene distanciranosti. Sociologija i prostor. Vol. 52, No. 2: 167-185. DOI: 10.5673/sip.52.2.3

Pušić, Lj. (2005). Urbani život i prepoznavanje društva. Sociologija sela 43 (2005) 169 (3): 751-768.

Pušić, Lj. (2009). Grad bez lica. Novi Sad: Mediterran Publishing.

Pušić, Lj. (2010). Susedstvo kao trajno interesovanje sociologije grada. u: Đorđević, D., Kostadinović, A. i Mitrović, Lj. (ured.). Od putanje do autostrade: spomenica Jovana Ćirića. Niš: Jugoslovenska biblioteka za naučno istraživanje religije i Univerzitetska biblioteka Nikola Tesla: 133-148.

Pušić, Lj. (2015). Grad, društvo, prostor. Sociologija grada. Beograd: Zavod za udžbenike.

Schwirian, K. (1983) Models of neighborhood change. Annual Review of Sociology, Vol. 9: 83-102. https://doi.org/10.1146/annurev.so.09.080183.000503

Tomanović, S. – Petrović, M. (2006). Rizici i bezbednost u susedstvu iz perspektive dece i njihovih roditelja. U: Tomanović,S. (ured.) (2006). Društvo u previranju. Beograd: ISI FF: 139-157.

Virt, L. (2005). Urbanizam kao način života. U: Vujović, S. i Petrović, M. (ured.) Urbana sociologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva: 111-128.

Džejkobs, Dž. (2011). Smrt i život velikih Američkih gradova. Novi Sad: Mediterran Publishing.

Šoe, Fransoa. (1978). Urbanizam, utopija i stvarnost. Beograd: Građevinska knjiga.