PERSPECTIVE FOR RADIO IN THE INTERNET ERA PERSPECTIVE FOR RADIO IN THE INTERNET ERA

Главни садржај чланка

Dinko A Gruhonjić

Сажетак

Rad se bavi analizom teorijskih stanovišta domaćih i stranih autora o budućnosti radija u eri interneta. Radio stanice više se ne mogu ograničiti na linearne, jednosmerne, tradicionalne kanale, jer su očekivanja publike da radio može pratiti kroz brojne druge kanale, na prvom mestu preko mobilnih telefona i drugih platformi koje su povezane na internet. Zahtev publike je i da ima određenu kontrolu nad sadržajem programa, ali se u tom slučaju postavlja pitanje ko će preuzeti uređivačku odgovornost nad takvim medijem? Samim tim, postavlja se pitanje da li je medij koji nema urednika uopšte medij u tradicionalnom smislu te reči ili je u pitanju neka nova, hibridna forma? Situacija u Srbiji je takva da većina radio stanica zapravo i nema informativni program, već je uglavnom reč o muzičkim stanicama. Činjenica koja se potvrđuje kroz istraživanja je takođe da se taj poslovni model nije pokazao uspešnim, a pritom je u dobroj meri uništio medijski pluralizam, jer se takav radio ne bavi ostvarivanjem javnog interesa. U takvoj situaciji, a zahvaljujući internetu, otvara se šansa ne samo za javne radijske servise da podignu svoj uticaj u javnosti, već i za specifične vrste radija, kao što je (g)lokalni radio i – još više – za radio zajednice.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Gruhonjić, D. A. (2018). PERSPECTIVE FOR RADIO IN THE INTERNET ERA: PERSPECTIVE FOR RADIO IN THE INTERNET ERA. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 42(2), 153–163. https://doi.org/10.19090/gff.2017.2.153-163
Bрој часописа
Секција
Медијске студије

Референце

Cammaerst, B. (2009). A Legacy of Struggle for Survival in a State and Capitalist Controlled Media Environment. The International Communication Gazette

Ivanović, G. (2000). Američki nekomercijalni radio: Mainstream (public) vs. Community radio. Medijska istraživanja, god. 6, br. 1, str. 63-73. Zagreb: Fakultet političkih znanosti

Lewis, P.M. and J. Booth (1989). The Invisible Medium: Public, Commercial and Community Radio. London: Macmillan.

Markman M. K. (2012). Doing radio, making friends, and having fun: Exploring the motivations of independent audio podcasters. str. 548-566. New Media Society.

Martinoli, A. (2010). Izazovi novih tehnologija i budućnost radija. Monitoring medijske scene. Publikacija III. Beograd: ANEM

Martinoli, A. (2013). Uticaj aktivne publike na budućnost news sadržaja u digitalnom medijskom okruženju. Časopis Medijski dijalozi (str. 281-297), godina VI, broj 16. Istraživački medijski centar. Podgorica

Mašić, D. (2010). Facing the Facebook - radio na globalnoj Mreži. http://www.media.ba/bs/menadzment-novinarstvo/facing-facebook-radio-na-globalnoj-mrezi, pristupljeno 12. aprila 2013.

Mašić. D. (2009), Osnovni elementi programiranja na radiju. Mediacentar online. www.media.ba,http://www.media.ba/bs/menadzment-novinarstvo-tehnikeforme-vezza-novinarstvo-tehnike-i-forme/osnovni-elementi-programiranja, pristupljeno 21. jula 2013.

Milojević, A, Ugrinić, A. (2012). Perspektiva lokalnih komercijalnih radio stanica u Srbiji (u Zborniku Radio-difuzija u Srbiji - sadašnjost i budućnost, ur. Rade Veljanovski, str. 103-127). Beograd: Fakultet političkih nauka

Mučalo M. (2010). Radio bez frekvencije. Zagreb: Fakultet političkih znanosti

Mučalo, M. Frtalić, A. (2011). Radio na internetu: moda ili potreba? Medianali, vol. 5, No. 10. Zagreb: Fakultet političkih znanosti

Murray, S. (2009). Servicing 'self-scheduling consumers': Public broadcasters and audio podcasting. Global Media and Communication 2009 5: 197. Sage. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore and Washington DC.

Profesija na raskršću – novinarstvo na pragu informacionog društva, centarzamedije.fpn.bg.ac.rs/index.php?p=87, pristupljeno 24. jula 2013.
Toffler, A. (1980). The Third Wave: The Classic Study of Tomorrow. New York, NY: Bantam

Ugrinić, A. Veljanovski, R. (2014). Savremeni radio sa praktikumom radio novinarstva. Beograd: Čigoja štampa

Valić Nedeljković, D. (2010). Internetski radio i radio na internetu: globalizacija lokalnog radija. Zbornik Mediji i globalizacija. Medijski dijalozi. Podgorica, 2010.

Valić Nedeljković, D. (2010). Lokalni radio u Srbiji - da li će i kako preživeti? http://www.media.ba/bs/medijska-politika-regulativa/lokalni-radio-u-srbiji-da-li-ce-i-kako-preziveti, pristupljeno 22. januara 2012.

Van der Hoeven, A. (2012). The popular music heritage of the Dutch pirates: illegal radio and cultural identity. Media Culture Society 2012 34: 927-944. SAGE Publications

Vuković, V. (2010). Internet (radio) kao globalni medij(um). Zbornik Mediji i globalizacija, Medijski dijalozi. Podgorica

Warren, S. (2005). Radio: the book. London: Elsevier Focal Press