DISOCIJACIJA ROMANTIČARSKE SUBJEKTIVNOSI U PESNIŠTVU SIMONA JENKA NA PRIMERU PREVODA MILORADA ŽIVANČEVIĆA

Главни садржај чланка

Bojana Stojanović Pantović

Сажетак

Cilj ovog rada je da ukaže na jedan značajan deo prevodilačkog rada prof. dr Milorada Živančevića, koji se odnosi na slovenačku književnost. Na primeru knjige izabrane poezije i proze Simona Jenka Poezija i proza (1975) pokazaćemo koja prevodilačka rešenja je autor primenio prilikom prevođenja Jenkovog stiha, a takođe ćemo se osvrnuti i na proces dezintegracije autorovog romantičarskog subjektivizma u pravcu bidermajera i protorealizma, što je karakteristično i za Branka Radičevića i drugu generaciju srpskih romantičara.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Stojanović Pantović, B. (2021). DISOCIJACIJA ROMANTIČARSKE SUBJEKTIVNOSI U PESNIŠTVU SIMONA JENKA NA PRIMERU PREVODA MILORADA ŽIVANČEVIĆA. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 46(1), 105–117. https://doi.org/10.19090/gff.2021.1.105-117
Bрој часописа
Секција
Компаративна књижевност

Референце

IZVORI

Jenko, S. (1961). Izbrano delo. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Jenko, S. (1975). Poezija i proza. Preveo Dr Milorad Živančević. Novi Sad: Matica srpska.

LITERATURA

Veselinović, S. (2013). Prevođenje, recepcija i kanon. Aspekti identiteta i njihovo oblikovanje u srpskoj književnosti. Gorana Raičević (prir.). Novi Sad: Filozofski fakultet, 55-63.

Živančević-Sekeruš, I. (1989). Bibliografija dr Milorada Živančevića. Zbornik za slavistiku, 37, 249-280.

Živković, D. (1994). Evropski okviri srpske književnosti, knj. I. Beograd: Prosveta.

Ivanić, D. (2011). Ka genezi srpske poezije. Beograd: Licej.

Juvan, M. (2010). The palimpsest of ruins: cultural memory, European literary intertext, and post-romanticism in Simon Jenko's "Picture VII". Neohelicon, 37, 537-543.

Konstantinović, Z., & Rinner, F. (2003). Eine Literaturgeschichte Mitteleuropas. Insbruck: Studien.

Mitrović, M. (1981). Deklarativnost i višeznačnost u delu Ivana Cankara. U: Ivan Cankar. Proza. Novi Sad: Matica srpska, 9-38.

Mitrović, M. (1995). Pregled slovenačke književnosti. Novi Sad-Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.

Nemoianu, V. (1984). The Taming of Romanticism. European Literature and the Age of Biedermeyer. Harward University Press.

Paternu, B. (1974). Pogledi na slovensko književnost, knj. I. Ljubljana: Mladinska knjiga, 47-76.

Stojanović Pantović, B. (1995). Linija dodira. Gornji Milanovac: Dečje novine, 48-63.

Stojanović Pantović, B. (2006). Pobuna protiv središta. Pančevo: Mali Nemo, 91-97.

Stojanović Pantović, B. (2011). Rasponi modernizma. Novi Sad: Akademska knjiga, 50-59.