О ПРОБЛЕМСКИМ И ДИСКУРСНИМ АСПЕКТИМА ДНЕВНИКА ПЕНЕ МИОДРАГА ПАВЛОВИЋА

Главни садржај чланка

Đоrđе М. Dеspić

Сажетак

Текст тежи да истакне проблемске и дискурсне специфичности Дневника пене Миодрага Павловића. У контексту рецепције Павловићевог есејистичког опуса ова есејистичка књига није привукла пуно пажње, иако садржи важна и луцидна промишљања битних књижевних феномена који одликују добар део његовог укупног стваралаштва, попут песничке имагинације, мита, модерности, еротског, антислике. Такође, рад ће настојати да аналитички укаже на Дневник пене као на дискурсно слојевиту књигу, коју карактеришу  жанровска хетерогеност и фрагментарност у поступку.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Dеspić Đоrđе М. (2021). О ПРОБЛЕМСКИМ И ДИСКУРСНИМ АСПЕКТИМА ДНЕВНИКА ПЕНЕ МИОДРАГА ПАВЛОВИЋА. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 46(1), 191–203. https://doi.org/10.19090/gff.2021.1.191-203
Bрој часописа
Секција
Српска књижевност

Референце

Деспић, Ђ. (2007). Порекло песме. Зрењанин: Агора.

Кајзер, В. (1973). Језичко уметничко дело (превод: Зоран Константиновић). Београд: СКЗ.

Мелетински, Е. М. (1976). Поетика мита (превод: Јован Јанићијевић). Београд: Нолит.

Павловић, М. (1987). Говор о Ничем. Ниш: Градина.

Павловић, М. (1996). Изабране и нове песме. Београд: Просвета.

Павловић, М. (1977). Карике. Крагујевац: Светлост.

Павловић, М. (1962). Млеко искони. Београд: Просвета.

Павловић, М. (1957). Октаве. Београд: Нолит.

Павловић, М. (1989). Храм и преображење. Sfairos, Београд 1989.

Фрај, Н. (1979). Анатомија критике (превод: Гига Грачан). Загреб: Напријед.