УПОТРЕБА И НАСТАВА SEO ОПТИМИЗАЦИЈЕ, КОРПОРАТИВНОГ ГЛАСА И ТОНА: СТУДИЈА СЛУЧАЈА УПОТРЕБЕ И НАСТАВЕ ЕНГЛЕСКОГ НА РАДНОМ МЕСТУ

Главни садржај чланка

Александар Петар Кавгић

Сажетак

Ова квалитативна студија случаја анализира употребу енглеског на радном месту како би се утврдило колику улогу смернице за корпоративни глас и тон, и SEO (енг. Search Engine Optimization) утичу на употребу енглеског језика у стварању маркетиншких садржаја ИТ компанија, као и колико је настава енглеског језика у ИТ компанији прилагођена овим потребама запослених. Истраживање се заснива на два главна извора: 1) корпусу састављеном од 40 блогова и 100 чланака са веб страница који су убачени у корпус у више верзија (од иницијалне верзије, преко једне или више ревизија до завршне верзије која укључује SEO оптимизације), и 2) корпуса наставних материјала коришћених на часовима енглеског језика у компанији у којој су настали блогови и веб странице. Истраживање је спроведено у две фазе. Прво су у корпусу идентификоване преправке и измене повезане са смерницама за глас и тон, а посебно за SEO, како би се утврдило да ли су ово аспекти употребе језика релевантни за енглески на радном месту. У другој фази анализирани су наставни материјали како би се утврдило колико су они прилагођени употреби енглеског језика на радном месту из перспективе тона, гласа и, посебно, SEO. Овај приступ је заснован на правилима квалитативног истраживања у области односа са јавношћу и маркетиншке комуникације. Истраживање показује да, осим проблема са праћењем смерница за глас и тон, запослени такође имају проблема са праћењем SEO смерница, што може бити узроковано неадекватним наставним материјалима за енглески на радном месту који превише нагласка стављају на детаље употребе енглеског језика, али не и на специјализоване захтеве ИТ компанија у погледу гласа, тона, стила и SEO. Истраживање такође пружа смернице за побољшање праксе наставе енглеског на радном месту, посебно у погледу гласа, тона, и, примарно, SEO.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Кавгић, А. П. (2024). УПОТРЕБА И НАСТАВА SEO ОПТИМИЗАЦИЈЕ, КОРПОРАТИВНОГ ГЛАСА И ТОНА: : СТУДИЈА СЛУЧАЈА УПОТРЕБЕ И НАСТАВЕ ЕНГЛЕСКОГ НА РАДНОМ МЕСТУ. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 48(1-2), 45–66. https://doi.org/10.19090/gff.v48i1-2.2381
Bрој часописа
Секција
Англистика

Референце

SOURCES

Typhoon HIL blogs. Retrieved on December 1, 2022 from https://info.typhoon-hil.com/blog and from Typhoon HIL internal repositories (drafts and reviewed versions: not publicly available)

Typhoon HIL documentation. Retrieved on December 1, 2022 from https://www.typhoon-hil.com/documentation/ and from Typhoon HIL internal repositories (drafts and reviewed versions: not publicly available)

Typhoon HIL in-house English classes: supplementary materials. Retrieved on December 1, 2022 from Typhoon HIL internal repositories (drafts and reviewed versions: not publicly available)

BIBLIOGRAPY

Aijmer, K. (2008). Parallel and comparable corpora. In A. Lüdeling & M. Kytö (Eds.), Corpus Linguistics: An International Handbook (Vol. 1, pp. 275–292). De Gruyter Mouton.

Akay, O., Kalashnikova, A., Kalashnikov, I., & Golubeva, A. (2018). Towards Question on Linguistic Approach to Search Engine Optimization: Clustering, Collocation, Grams. SHS Web of Conferences, 50, 1-23. DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20185001023

Alakrash, H. M., & Abdul Razak, N. (2021). Technology-based language learning: Investigation of digital technology and digital literacy. Sustainability, 13(21), 12304. DOI: https://doi.org/10.3390/su132112304

Alfia, N., Sumardi, S., & Kristina, D. (2020). Survival skills in digital era: An integration of digital literacy into EFL classroom. Indonesian Journal of EFL and Linguistics, 5(2), 435. DOI: https://doi.org/10.21462/ijefl.v5i2.307

Beißwenger, M., & Storrer, A. (2008). Corpora of computer-mediated communication. In A. Lüdeling & M. Kytö (Eds.), Corpus Linguistics: An International Handbook (Vol. 1, pp. 292–309). De Gruyter Mouton. http://www.degruyter.com/view/product/19320

Bell, A. (1984). Language style as audience design. Language in Society, 13(2), 145–204. DOI: https://doi.org/10.1017/S004740450001037X

Bell, A. (2001). Back in style: Reworking audience design. In P. Eckert & J. R. Rickford (Eds.), Style and sociolinguistic variation (pp. 139–169). Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511613258.010

Bennett, G. (2010). Using Corpora in the Language Learning Classroom: Corpus Linguistics for Teachers. University of Michigan Press/ELT. DOI: https://doi.org/10.3998/mpub.371534

Cornelissen, J. P. (2017). Corporate Communication: A Guide to Theory and Practice (5 edition). SAGE Publications Ltd.

Daymon, C., & Holloway, I. (2010). Qualitative research methods in public relations and marketing communications. Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203846544

European Commission. (2020). European Commission Style Guide. European Commission. https://wikis.ec.europa.eu/download/attachments/6824833/commission_style_guide.pdf

Fishkin, R. (2018). Lost and Founder: A Painfully Honest Field Guide to the Startup World. Fishkin, Rand.

Iskandar, I., Sumarni, S., Dewanti, R., & Asnur, M. N. A. (2022). Infusing Digital Literacy in Authentic Academic Digital Practices of English Language Teaching at Universities. International Journal of Language Education, 6(1), 75–90.

Kaneko, E., Rozycki, W., & Orr, T. (2009). Survey of workplace English needs among computer science graduates. 2009 IEEE International Professional Communication Conference, 1–6. https://doi.org/10.1109/IPCC.2009.5208704 DOI: https://doi.org/10.1109/IPCC.2009.5208704

Kavgić, A. (2021). A Case Study on Linguistic Means of Editing for Voice and Tone in Corporate Marketing Communication. Annual Review of the Faculty of Philosophy/Godisnjak Filozofskog Fakulteta, 46(2), 15–33. DOI: https://doi.org/10.19090/gff.2021.2.15-33

Kian, H. H., & Zahedi, M. (2011). An efficient approach for keyword selection; improving accessibility of web contents by general search engines. International Journal of Web & Semantic Technology, 2(4), 81. DOI: https://doi.org/10.5121/ijwest.2011.2406

Kurniawati, N., Maolida, E. H., & Anjaniputra, A. G. (2018). The praxis of digital literacy in the EFL classroom: Digital-immigrant vs digital-native teacher. Indonesian Journal of Applied Linguistics, 8(1), 28–37. DOI: https://doi.org/10.17509/ijal.v8i1.11459

Ledford, J. L. (2015). Search Engine Optimization Bible. John Wiley & Sons.

Lushaku, A. (2022). SEO Content Writing: A Linguistic Analysis [University of Prishtina]. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4169165

McEnery, T., & Hardie, A. (2012). Corpus linguistics: Method, theory and practice. Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511981395

Pratolo, B. W., & Solikhati, H. A. (2021). Investigating teachers’ attitude toward digital literacy in EFL classroom. Journal of Education and Learning (EduLearn), 15(1), 97–103. DOI: https://doi.org/10.11591/edulearn.v15i1.15747

Schwartz, B. (2022, February 3). How Google uses artificial intelligence In Google Search. Search Engine Land. https://searchengineland.com/how-google-uses-artificial-intelligence-in-google-search-379746

Soldner, D. (2019, November 14). Everything is Inbound: Sales. https://www.vye.agency/blog/everything-is-inbound-sales

Stuart, H. (1999). Towards a definitive model of the corporate identity management process. Corporate Communications: An International Journal, 4(4), 200–207. DOI: https://doi.org/10.1108/13563289910299328

Stuart, H., & Kerr, G. (1999). Marketing communication and corporate identity: Are they integrated? Journal of Marketing Communications, 5(4), 169–179. DOI: https://doi.org/10.1080/135272699345572

Tour, E. (2020). Teaching digital literacies in EAL/ESL classrooms: Practical strategies. TESOL Journal, 11(1), e00458. DOI: https://doi.org/10.1002/tesj.458

Tsai, S. (2008). Corporate marketing management and corporate-identity building. Marketing Intelligence & Planning, 26(6), 621-633. DOI: https://doi.org/10.1108/02634500810902866