PREKLADATEĽ GREGORIUS AKO TLMOČNÍK ŽIVOTA

Главни садржај чланка

Martina Kubealaková

Сажетак

Štúdia Prekladateľ Gregorius ako tlmočník života skúma spôsob tematizácie prekladu v treťom románe Pascala Merciera Nočný vlak do Lisabonu. V úvode sumuje recepčné hodenia nemeckej a angloamerickej literárnej kritiky, vysvetľuje, kedy sa hrdina románu stvárňuje ako prekladateľ a kedy ako tlmočník, ako sa táto dvojfunkčnosť realizuje v pláne románu a v naratívnej identite hrdinu, detailnejšie skúma vyjadrený vzťah k jazyku, vychádzajúc zo žánrového určenia románu, naznačuje kauzálne vzťahy medzi sledovanou témou a filozofickým záberom prózy, konštatuje funkciu dvojakého rozprávača, ako aj spôsob vnútornej výstavby románu vo vzťahu k tematizovanému prekladu a tlmočeniu, v závere uplatňuje typológiu literárnej postavy prekladateľov a tlmočníkov, vypracovanú Klausom Kaindlom (2010), na postavu Gregoria, ktorý spĺňa Kaindlovu charakteristiku fyzickej a psychickej dimenzie, ale nie kognitívnej. V tomto smere Pascal Mercier tematizuje preklad a prekladateľa zásadne iným spôsobom, ako väčšina súčasnej prózy s touto témou. Štúdia je súčasťou riešenia grantového projektu Neviditeľné postavy. Fikcionalizácia prekladu a tlmočenia v umeleckej literatúre, ako aj pripravovanej monografie analyzujúcej a interpretujúcej Mercierove postavy prekladateľov a spôsoby zobrazenia procesu prekladu.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Kubealaková, M. (2024). PREKLADATEĽ GREGORIUS AKO TLMOČNÍK ŽIVOTA. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 48(1-2), 209–222. https://doi.org/10.19090/gff.v48i1-2.2397
Bрој часописа
Секција
Словакистика

Референце

Andres, D. (2008). Dolmetscher als literarische Figuren: Von Identitätsverlust, Dilettantismus und Verrat. Mníchov: Peter Lang.

Bhabha, K. H. (2000). Die Verortung der Kultur. Tübingen: Stauffenburg.

Böhmer, A. O. (25. 11. 2004). Geheimnisse der Nacht. Die Zeit 49.

Čermák, I. (2004). Narativní myšlení a skutečnost. Československá psychologie, XLVIII(1), 17–26.

de Medeiros, P. (2016). Another country, another time : notes on Pascal Mercier’s Nachtzug nach Lissabon and an idea of Europe. Cadernos de Literatura Comparada, 34(6), 245–263. DOI: https://doi.org/10.21747/16451112/litcomp34a16

Die Kartografie des Denkens. Rozhovor s Petrom Bierim, 8. apríla 2017. Available at https://oe1.orf.at/artikel/204695/Die-Kartografie-des-Denkens (2023, February 12)

Ein Roman als Philosophie. Rozhovor s Pascalom Mercierom. Available at https://www.deutschlandfunk.de/ein-roman-als-philosophie-100.html (2023, March 15)

Huneven, M. (13. 1. 2008). Spiritual swerve. Los Angeles Times. Available at https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2008-jan-13-bk-huneven13-story.html (2023, May 4)

Kaindl, K. (2010). Ausgelaugt, krank und beziehungsgestört: Die Identitätskonstruktion von TranslatorInnen in literarischen Werken. U: Yamamoto, H. – Ivanovic, Ch. (ured.) (2010). Übersetzung – Transformation. Würtzburg: Königshausen und Neumann. 63–75.

Krumbholz, M (9. 2. 2005). Rezensionsnotiz. Neue Zürcher Zeitung.

Lučanský, A. (29. 10. 2020). Jeden z najkvalitnejších románov, ktorý som čítal za posledné roky (nad knihou Nočný vlak do Lisabonu). Available at https://dennikn.sk/blog/2113783/jeden-z-najkvalitnejsich-romanov-ktore-som-cital-za-posledne-roky-nad-knihou-nocny-vlak-do-lisabonu/ (2023, March 19)

Müller, B. (17. 11. 2004). Rezensionsnotiz. Süddeutsche Zeitung.

Nickel, G. (28. 8. 2004). Es könnte auch anders sein. Die Welt. Available at https://www.welt.de/print-welt/article336806/Es-koennte-auch-anders-sein.html (2023, May 6)

Olshan, J. (6. 1. 2008). Man's awakening prompts journey to learn about late author in 'Night Train to Lisbon. SFGATE. Available at https://www.sfgate.com/books/article/Man-s-awakening-prompts-journey-to-learn-about-3233147.php (2023, January 24)

Ricoeur, P. (2007). Čas a vyprávění III. Praha: Oikoymenh.

Šedíková Čuhová, P. (2022). Útek do prekladu. U: Bariaková, Z. – Šedíková Čuhová, P. (ured.) (2022). Neviditeľné postavy. 139–162.

Voigt, C. (28. 9. 2004). Eine Reise ins Denken. Spiegel. Available at https://www.spiegel.de/spiegelspecial/a-320401.html (2022, November 8)

Yardley, J. (20. 1. 2008). NIGHT TRAIN TO LISBON. Washington Post, Sunday. Available at https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/01/17/AR2008011702794.html (2023, February 21)