ЗНАЧАЈАН ДОПРИНОС МАЂАРСКО−СРПСКИМ КОНТРАСТИВНИМ ИСТРАЖИВАЊИМА ЕДИТА АНДРИЋ, СТУДИЈЕ О НАЗИВИМА БОЈА У МАЂАРСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (TANULMÁNYOK A MAGYAR ÉS SZERB SZÍNNEVEKRŐL)

Главни садржај чланка

Снежана Хасанагић Ђорђин

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Хасанагић Ђорђин, С. . (2024). ЗНАЧАЈАН ДОПРИНОС МАЂАРСКО−СРПСКИМ КОНТРАСТИВНИМ ИСТРАЖИВАЊИМА: ЕДИТА АНДРИЋ, СТУДИЈЕ О НАЗИВИМА БОЈА У МАЂАРСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (TANULMÁNYOK A MAGYAR ÉS SZERB SZÍNNEVEKRŐL) . Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 48(1-2), 313–319. https://doi.org/10.19090/gff.v48i1-2.2410
Bрој часописа
Секција
Прикази