АНАЛИЗА ПРЕЦИЗНА КАО ШВАЈЦАРСКИ САТ Александра Блатешић, Колокације, фраземи и паремије са компонентом етнонима у италијанском језику, Нови Сад: Филозофски факултет, 2016, 107 стр.

Главни садржај чланка

Марија Н. Вујовић

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Вујовић , М. Н. . (2024). АНАЛИЗА ПРЕЦИЗНА КАО ШВАЈЦАРСКИ САТ: Александра Блатешић, Колокације, фраземи и паремије са компонентом етнонима у италијанском језику, Нови Сад: Филозофски факултет, 2016, 107 стр. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 48(1-2), 321–326. https://doi.org/10.19090/gff.v48i1-2.2411
Bрој часописа
Секција
Прикази