СРПСКИ ГЛАГОЛ <em>УГЛЕДАТИ</em> И ЊЕГОВИ СЛОВЕНАЧКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

Главни садржај чланка

Жељко Марковић

Сажетак

Српски глагол угледати и његови словеначки еквиваленти представници су експеријенталне групе глагола визуелне перцепције. Глагол угледати и словеначке еквиваленте карактеришу обележја ситуационе темпоралне структуре по којима се њима означене ситуације сврставају у ситуациони тип теличког догађаја, као и обавезно присуство аргумента перцептивног објекта кодираног у слободном акузативу. Ови глаголи блиски су по свом семантичком садржају глаголу видети када се овим реферише о тренутном опажању неког ентитета. Типичне ситуације означене глаголом угледати и словеначким еквивалентима често укључују неке промене у просторним релацијама које омогућавају улазак ентитета у улози перцептивног објекта у перципијентово визуелно поље.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Марковић, Ж. (2013). СРПСКИ ГЛАГОЛ <em>УГЛЕДАТИ</em> И ЊЕГОВИ СЛОВЕНАЧКИ ЕКВИВАЛЕНТИ. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 38(1), 61–75. преузето од https://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/811
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика