BOLONJA U KAMPUSU

Главни садржај чланка

Julijana Beli-Genc
Milica Pasula

Сажетак

Kampus-roman Anete Pent Evo stiže Mišel iz 2010. godine i proces njegovog objavljivanja razmatraju se u kontekstu istorijata ovog subžanra u anglofonoj i nemačkoj književnosti. Takođe se utvrđuje prisustvo osnovnih karakteristika ove romaneskne podvrste: ukrštanje sa romanom sa ključem, sa studentskim romanom, satirični, ironični, parodijski elementi, stereotipi. U radu se ukazuje i na različite tipove transtekstualnosti po Ženetu. Preko analize likova sa književnog, psihološkog i sociološkog stanovišta daje se slika postbolonjskog univerziteta i njegove povezanosti sa modernim društvom.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Beli-Genc, J., & Pasula, M. (2013). BOLONJA U KAMPUSU. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 38(1), 111–136. преузето од https://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/814
Bрој часописа
Секција
Српска књижевност