О РЕЦЕПЦИЈИ ПЕСНИШТВА СИЛВИЈЕ ПЛАТ У НАШЕМ КУЛТУРНОМ ПРОСТОРУ

Главни садржај чланка

Соња Веселиновић

Сажетак

У раду се даје преглед рецепције дела, првенствено поезије, америчке песникиње Силвије Плат у српској књижевности и култури. Платова је код нас најпревођенија међу енглеским и америчким песникињама уопште, али је то специфичан случај и у другим културама, нпр. немачкој. Рецепција дела Силвије Плат, у том смислу, репрезентативна је и у односу на одсуство рецепције дела неких других ауторки, али и због чињенице да њену поезију читају и шири читалачки кругови, а не само стручна публика, као што је претежно случај са преведеном поезијом.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Веселиновић, С. (2013). О РЕЦЕПЦИЈИ ПЕСНИШТВА СИЛВИЈЕ ПЛАТ У НАШЕМ КУЛТУРНОМ ПРОСТОРУ. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 38(1), 151–160. преузето од https://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/816
Bрој часописа
Секција
Српска књижевност