ИСКЛИЗНУЋЕ ИЗ СТВАРНОСТИ: ИДЕНТИТЕТ КОД ИВЕ АНДРИЋА И ПОЛА ОСТЕРА

Главни садржај чланка

Горана Раичевић

Сажетак

Рад се бави паралелама између поетичких али и антрополошких и филозофских идеја Иве Андрића (1892-1975) и америчког постмодернистичког писца Пола Остера (Paul Auster, 1947), са нагласком на питању идентитета чије се исходиште проналази у оспољавању субјекта, као и у везама које овај остварује са другим људима.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Раичевић, Г. (2013). ИСКЛИЗНУЋЕ ИЗ СТВАРНОСТИ: ИДЕНТИТЕТ КОД ИВЕ АНДРИЋА И ПОЛА ОСТЕРА. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 38(1), 183–196. преузето од https://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/819
Bрој часописа
Секција
Српска књижевност