IZMEĐU REDOVA

DVA PISMA LINKE KRSMANOVIĆ TODORU MANOJLOVIĆU

  • Ana S. Mitrevski Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Кључне речи: TODOR MANOJLOVIĆ, LINKA KRSMANOVIĆ, RUKOPISNA ZAOSTAVŠTINA IZ 1910., NAĐVARAD, SAPUTNICI ISIDORE SEKULIĆ, LETOPIS MATICE SRPSKE

Сажетак

Bogata rukopisna zaostavština Todora Manojlovića na stranim jezicima, a tako i značajan broj pisama, koji se čuvaju u Istorijskom arhivu Zrenjanina, do danas je neistražena. Za vreme studija prava u Budimpešti i Nađvaradu (1900 – 1910), Manojlović je vodio živu prepisku sa članovima porodice i prijateljima. U radu su prikazana dva pisma iz 1910. godine, na nemačkom jeziku i u prevodu na srpski, koja je Todoru Manojloviću poslala tetka Linka Krsmanović. U pismima se pominje Manojlovićev prvi književni prikaz, Saputnici Isidore Sekulić, koji je Srpski književni glasnik odbio, da bi ga Manojlović, na nagovor Linke Krsmanović, poslao i 1913. godine konačno objavio u Letopisu Matice srpske. Pored toga, pisma pružaju uvid u porodične prilike Manojlovića i Krsmanovića, i daju potpuniju sliku o Todoru Manojloviću iz perioda koji je prethodio njegovoj odluci da, uprkos naporima i željama porodice, prekine studije prava i posveti se umetnosti i književnosti.

Преузимања

Нема података

Референце

Bekić, T. (1992). O rukopisnoj ostavštini T. Manojlovića na nemačkom jeziku. Ulaznica, 131, 132, 133, 39–40.

Bekić, T. (1998a). Dnevnik Todora Manojlovića. Ulaznica, 159, 14–29.

Bekić, T. (1998b). Uz dnevničke zapise Todora Manojlovića. Ulaznica, 159, 13.

Duden - Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl. Mannheim 2007 [CD-ROM].

Đukanov, M. (1992). Roditelji, smrt. Ulaznica, 131, 132, 133, 145–148.

Kovaček, B. (2004). Otvaranje simpozijuma o Todoru Manojloviću. U: Marković, J. (ured.) (2004). Život i delo Todora Manojlovića: zbornik radova. Zrenjanin: Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin”; Novi Sad: Pozorišni muzej Vojvodine. 7.

Manojlović, T. (1983). Dnevnik (1903–1908); preveli Popović, V; Vrška, S. Ulaznica, 90, 21–42.

Manojlović, T. (1992). Iz dnevnika (1903). Ulaznica, 42; 44.

Mićunović, Lj. (1988). Savremeni leksikon stranih reči. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada Univerzitetska riječ, 44.

Mitrevski, A. (2013). Prevođenje Brehtove drame Majka Hrabrost sa nemačkog na srpski jezik (Nepublikovani master rad). Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.

Nenin, M. (ćirilica) (2006). Slučajna knjiga: kolaž o Todoru Manojloviću. Zrenjanin: Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, 28; 34–35; 47; 160.

Nenin, M. (ćirilica) (2007). Sitne knjige: o prepisci srpskih pisaca. Novi Sad: Dnevnik, 24.

Popović, R. (ćirilica) (2009). Građanin sveta. Novi Sad: Službeni glasnik, 7–9; 11; 19; 114–115; 151; 169.

Solarov, M. (1992). Prve tri decenije. Ulaznica, 131, 132, 133, 13–18.

Vrška, S. (ćirilica) (1987). Pismo Štefana Cvajga Todoru Manojloviću. Sveske Matice srpske 2, 47–48.
Објављено
09. 01. 2018.
Bрој часописа
Секција
Српска књижевност