CORRECTION: ROMANUL ROMÂNESC DIN VOIVODINA: TEME ȘI MOTIVE (ANNUAL REVIEW OF THE FACULTY OF PHILOSOPHY, 2016., VOLUME XLI-1, P. 311−322)

  • Virginia Popović
Кључне речи: roman, literatura română din Voivodina, motiv, temă

Сажетак

Fiecare literatură are începuturile ei și cele mai importante perioade sau curente literare, care vor reuni prozatori sau poeți în baza unor principii literare sau artistice. Fiecare curent se manifestă în baza unui program sau în baza unui manifest publicat în primul număr al revistei care face propagarea acestui curent literar. În literatura română din Voivodina acest lucru nu e valabil deoarece istoricii literari au fixat începutul literaturii române în deceniul cinci al secolului trecut prin apariția primelor reviste literare. La fel istoricii literare nu consemnează existența a unui roman înainte de 1945. Dacă plecăm de la ideea oamenilor competenți în domeniu, începutul romanului românesc din Voivodina se fixează abia în a doua parte a secolului trecut cu primele fragmente publicate în revistele de cultură de aici. În lucrarea de față încercăm pentru prima dată să facem o împărțire a romanului românesc din Voivodina și totodată să atragem atenția asupra temelor la care au apelat scriitorii de aici, dar și la motivele literare specifice satului bănățean românesc.

Преузимања

Нема података

Биографија аутора

Virginia Popović

Universitatea din Novi Sad

Facultatea de Filosofie

Departamentul de Limba și Literatura Română

Референце

Agache, C. (2010). Literatura română din Voivodina. Panciova: Editura Libertatea.
Baba, Ioan (2017). Banatul în memoria clipei. Panciova: Editura Libertatea.
Barbu, V. & Ciobanu, N. (2013). 65 de ani de beletristică (1947–2012). Panciova.. Editura Libertatea.
Cosma, Anton (1988). Romanul românesc contemporan. București: Editura Eminescu.
Dărăbuș, C. & Popović, V. (2012). Literatura de limba română din Serbia și antropologia culturală. Novi Sad, Fond Europa, Cluj-Napoca: Risoprint.
Filip, E. (1998). Ultimul sentimentalist. Miodrag Miloș la 65 de ani, apud Metonimia râulenilor. Miodrag Miloș la 65 de ani, volum omagial, Colecția „Lumina”.
Flora, Radu (1976). Rumunska književnost u Vojvodini. Novi Sad: Matica srpska.
Frișcan, George M. (2002). Navetiștii. Panciova: Editura Libertatea.
Goica, A. (2014). Jurnalul soldatului rănit. Panciova: Editura Libertatea.
Iovanovici, R. (1998). Miodrag Miloș. Încercarea de a zbura, apud Metonimia râulenilor. Miodrag Miloș la 65 de ani, volum omagial, Colecția „Luna”.
Juică, B. (2012). La confluenţa a două culturi literatura română din Voivodina: (1945–1989), Zrenianin: ICRV [i. e.] Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina;
Magdu, L. (1976). Abateri de la normele limbii literare (practicată la noi în Voivodina), apud Contribuţii la istoria culturală a românilor din Voivodina, Vol. III;
Mengher, I. (2000). Lumina: (1947–1997): studiu monografic. Editura Libertatea, Panciova.
Popa, Ștefan N. (1997). O istorie a literaturii române din Voivodina. Panciova: Editura Libertatea.
Popović, M. (2016). Opinii și reflecții. Proza românească din Voivodina. Panciova: Editura Libertatea.
Објављено
09. 01. 2018.
Bрој часописа
Секција
Румунистика