SAMOEFIKASNOST NASTAVNIKA: ISHODI, IZVORI I MERENJE KONSTRUKTA

  • Stefan Rade Ninković Odsek za pedagogiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
  • Olivera Knežević Florić Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Кључне речи: nastavnik, samoefikasnost, kvalitet nastave, kolektivna efikasnost nastavnika, socijalno-kognitivna teorija

Сажетак

Međunarodna istraživanja školskog obrazovanja ukazuju na univerzalnu relevantnost konstrukta samoefikasnosti nastavnika. Samoefikasnost nastavnika pozitivno je povezana sa efektivnim nastavnim strategijama, zadovoljstvom poslom nastavnika i akademskim postignućem učenika. Cilj ovog rada je da se predstave najvažnija saznanja o izvorima, ishodima i procesima uticaja samoefikasnosti nastavnika. Uvid u rezultate dosadašnjih istraživanja omogućava razumevanja uloge samoefikasnosti nastavnika u oblikovanju kvaliteta nastave, kao značajnog faktora uspešnosti svakog obrazovnog sistema. Pregled postojeće literature sugeriše da postoje određene poteškoće u merenju višedimenzionalnog konstrukta samoefikasnosti nastavnika. U zaključnom delu rada diskutuje se o implikacijama, kako za buduća istraživanja tako i za vaspitno-obrazovnu praksu.

Преузимања

Нема података
Објављено
28. 05. 2020.
Bрој часописа
Секција
Педагогија