РАЗУМЕВАЊЕ САДРЖАЈА И ПАМЋЕЊЕ ВИЗУЕЛНИХ ДЕТАЉА: КОМПАРАТИВНА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АНАЛИЗА ТИТЛОВАЊА И СИНХРОНИЗАЦИЈЕ КАО ДВА ГЛАВНА ОБЛИКА АУДИОВИЗУЕЛНОГ ПРЕВОЂЕЊА

  • Александар Петар Кавгић Филозофски факултет Нови Сад
Кључне речи: аудиовизуелно превођење, разумевање садржаја, визуелни детаљи, титловање, синхронизација, енглески, српски, експеримент

Сажетак

Канонизовани став о титловању и синхронизацији претпоставља да се они разликују у односу на гледаoчев доживљај филмске илузије. Међутим, постоји врло мало емпиријских доказа да су титловани видео снимци штетни у овом погледу. Ово пробно емпиријско истраживање осмишљено је да би се створила и тестирала методологија која може попунити овај емпиријски јаз у области аудиовизуелног превођења (АВП). У експерименту је учествовало 68 испитаника подељених у две групе који су гледали троминутне инсерте. Једна група је гледала инсерт синхронизован на српски, инсерт титлован на српском са арапском синхронизацијом, и, коначно, инсерт са нормативно лоше урађеним титловима на српском и са арапском синхронизацијом. Друга група је гледала исте видео снимке , али је први био титлован на српском језику са арапском синрхонизацијом, други синхронизован на српском без титлова, и трећи нормативно правилно титлован на српском са арапском синхронизацијом. Учесници су затим тестирани како би се проценило разумевање садржаја синхронизације и титлова, као и степен памћења визуелних детаља. Резултати указују на то да оваква методологија пружа драгоцен увид у ову проблематику, да су канонизовани ставови о разликама између титловања и синхронизације нетачни, и да нормативно добро урађени титлови имају позитиван ефекат на разумевање садржаја и на памћење визуелних детаља, чиме овакви титлови побољшавају свеукупно гледалачко искуство.

 

Преузимања

Нема података

Референце

Baños Piñero, R.–Cintas, J. D. (2015). Audiovisual Translation in a Global Context Mapping an Ever-changing Landscape. Retrieved from http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=4082298

Chaume, F. (2013). Research Paths in Audiovisual Translation: The Case of Dubbing. In C. Millán & F. Bartrina (Eds.), The Routledge handbook of translation studies (pp. 306–320). Routledge.

Cintas, J. D. (2013). Subtitling: Theory, Practice and Research. In C. Millán & F. Bartrina (Eds.), The Routledge handbook of translation studies (pp. 273–285). London ; New York.

Díaz-Cintas, J. (2010). Media for All: New Developments. In J. Díaz-Cintas, A. Matamala, & J. Neves (Eds.), New Insights into Audiovisual Translation and Media Accessibility (pp. 11–22).

Díaz-Cintas, J. –Remael, A. (2007). Audiovisual Translation: Subtitling. Manchester, UK; Kinderhook, NY: St. Jerome Pub.

Gambier, Y. (2009). Perception and Reception of Audiovisual Translation: Implications and Challenges. In H. C. Omar, H. Haroon, & A. Ghani (Eds.), The Sustainability of the Translation Field (pp. 40–57). Kuala Lumpur: Malaysian Translators Association.

Hermans, T. (1999). Translation in Systems. Descriptive and System-Oriented Approaches Explained (Vol. 45). Manchester: St. Jerome Publishing.

Karamitroglou, F. (1998). A Proposed Set of Subtitling Standards in Europe. Translation Journal, 2(2), 1–15.

Koolstra, C. M. –Peeters, A. L. & Spinhof, H. (2002). The pros and cons of dubbing and subtitling. European Journal of Communication, 17(3), 325–354.

Leatherdale, S. T. (2019). Natural experiment methodology for research: a review of how different methods can support real-world research. International Journal of Social Research Methodology, 22(1), 19–35. https://doi.org/10.1080/13645579.2018.1488449

Rosa, A. A. (2010). Descriptive translation studies (DTS). In Y. Gambier & L. van Doorslaer (Eds.), Handbook of translation studies (Vol. 1, pp. 94–104). Amsterdam: John Benjamins.

Shuttleworth, M. (2009, May 8). Counterbalanced Measures Design - Counterbalancing Test Groups. Retrieved May 03, 2019, from Explorable website: https://explorable.com/counterbalanced-measures-design
Објављено
11. 07. 2020.
Bрој часописа
Секција
Англистика