STO ROKOV OD ZALOŽENIA NÁRODNEJ JEDNOTY,

  • Daniela M. Marčok Filozofski fakultet Novi Sad
  • Jasna Uhláriková Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Кључне речи: Kľúčové slová: Národná jednota, tlač Slovákov vo Vojvodine, medzivojnové obdobie.

Сажетак

V historiografii Slovákov vo Vojvodine často bol vyzdvihovaný význam tlače v ich hospodárskom a spoločenskom živote. V období medzi dvoma svetovými vojnami Slováci vo Vojvodine mali vyvinutú vydavateľskú činnosť. Cieľom výskumu bolo zhrnúť doterajšie poznatky o novinách Národná jednota, ako i vypátrať niektoré nové skutočnosti o tomto prvom spoločensko-politickom týždenníku Slovákov vo Vojvodine. Analýzou jednotlivých ročníkov a čísel prichádza sa k uzáveru, že Národná jednota je bohatým, no nedostatočne využitým prameňom na skúmanie rôznych aspektov života juhoslovanských Slovákov v období medzi dvoma vojnami. Zvlášť sú hodnotné poznatky o národno-kultúrnom podnikaní, ale i o ich hospodárskom a politickom živote.

Преузимања

Нема података
Објављено
24. 10. 2020.
Bрој часописа
Секција
Словакистика