KVALITET I STABILNOST BRAČNOG ODNOSA U RAZLIČITIM FAZAMA BRAKA

  • Jelena Šakotić-Kurbalija Filozofski fakultet Univerzitet u Novom Sadu
Кључне речи: brak, faze braka, bračni odnosi, kvalitet braka, bračna nestabilnost

Сажетак

Brojna istraživanja, iz drugih zemalja, ukazuju da prelaz iz bračnog razdoblja bez dece u bračno razdoblje kada supružnici dobijaju decu, nužno menja i otežava bračne odnose. Takođe je utvrđeno da majčinstvo znatno više deluje na život žene, nego što očinstvo deluje na život muškarca. Istraživanja pokazuju da dolazi do promena i u narednim fazama braka, ali su nalazi za celokupni bračni tok nekonzistentni – od ustanovljenih promena u kvalitetu bračnog odnosa u obliku slova U, do nalaza da kvalitet bračnog odnosa ima stalnu tendenciju pada. Imajući u vidu kulturno-istorijske specifičnosti našeg podneblja, cilj istraživanja prikazanog ovim radom je bio da utvrdi postoje li značajne razlike u kvalitetu i stabilnosti bračnog odnosa između grupa žena koje se nalaze u različitim fazama braka, i, ukoliko postoje, kakve su strukture tih razlika u odnosu na bračna razdoblja. Utvrđeno je da se grupe žena koje pripadaju različitim bračnim razdobljima međusobno značajno razlikuju, i to tako da žene u svakoj narednoj bračnoj fazi percipiraju svoj bračni odnos manje kvalitetnim, a istovremeno stabilnijim. Rezultati ovog transferzalnog istraživanja govore u prilog pretpostavkama da prelazak na roditeljstvo značajno povećava stabilnost braka, a da kvalitet, i posebno zadovoljstvo brakom, konstantno opada kako se prelazi iz jednog bračnog razdoblja u drugo, od početka do kraja bračnog kontinuuma. Ove pretpostavke svakako treba proveriti longitudinalnim istraživanjem u našoj sredini. Međutim, ne sme se gubiti iz vida da, bez obzira što postoje statistički značajne međugrupne razlike, između žena koje se nalaze u istom bračnom razdoblju postoje i velika individualna odstupanja, te samo na osnovu bračnih razdoblja nije moguće vršiti pouzdane individualne predikcije.

Преузимања

Нема података
Објављено
11. 12. 2013.
Bрој часописа
Секција
Психологија