Објављено: 15.12.2014

ТРАНСФОРМАЦИОНО ЛИДЕРСТВО У ШКОЛСКОМ ОКРУЖЕЊУ

Оливера Ч. Кнежевић Флорић, Стефан Р. Нинковић

83-94

MEDIJSKE KOMPETENCIJE I SAMO-SOCIJALIZACIJA U KONTEKSTU NOVIH MEDIJA

Milica Andevski, Spomenka Budić, Olivera Gajić

111-124

EVALUACIJA EVALUACIJE NA VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA

Milka Oljača, Svetlana Kostović

125-134

RELACIJE BRAČNOG ZADOVOLJSTVA I STRATEGIJA SUOČAVANJA SA STRESOM

Jelena Šakotić-Kurbalija, Marijana Miljanović, Dragan Kurbalija

273-290