PROBLÉM ŽÁNROVÉHO ZATRIEDENIA POSTMODERNISTICKEJ PRÓZY Z ASPEKTU INTERTEXTUALITY (NA PRÍKLADE PRÓZY VÍŤAZOSLAVA HRONCA)

  • Marína Šimáková Speváková Filozofická fakulta v Novom Sade
Кључне речи: literárny žáner, genológia, postmodernizmus, intertextualita, citát, poviedka, román, Víťazoslav Hronec

Сажетак

Protichodné procesy v genologickom definovaní žánrov postmodernistickej prózy prejavujú sa i na príklade Hroncovej knihy próz Pán vzduchu a kráľov syn. Intertextualita, ktorá sa prejavuje cez množstvo citácií rozmanitej typológie (od interliterárnych po transemiotické citáty a autocitáty) spôsobuje žánrovú hybridizáciu a znemožňuje obsiahnutie knihy do jednotného žánrového celku. Zároveň, v uvedenej Hroncovej knihe sa prostredníctvom intertextuality prejavuje i tendencia súdržnosti, ktorá sa reflektuje do žánrovej problematiky. Tak Hroncova kniha tvorí súbor poviedok, ktoré zároveň utvárajú vyšší súdržný celok. Ten celok nemožno nazvať románom, lebo sa jeho hranice prostredníctvom autocitátcií rozpúšťajú smerom k lyrike. Akákoľvek snaha o definíciu žánru v prípade Hroncovej knižky Pán vzduchu a kráľov syn má aporický výsledok.

Преузимања

Нема података
Објављено
17. 12. 2014.
Bрој часописа
Секција
Српска књижевност