SA SJAJEM U OČIMA: POSMATRAČ I POSMATRANI U "USNAMA OD SOMOTA" SARE VOTERS REZIME

Главни садржај чланка

Viktorija Krombholc

Сажетак

Rad se usredsređuje na kompleksnu prirodu pogleda u kontekstu lezbejskih veza u kojima je prisutan element rodno markiranog prerušavanja i složene vizuelne dinamike romana Usne od somota Sare Voters. Teorijski okvir analize zasnovan je na feminističkim teorijama filma, ponajviše na analizi muškog pogleda koju je Lora Malvi provela u studiji “Vizuelni užitak i filmski narativ” (1975). Analiza Lore Malvi, kako su docniji istraživači ukazali, ne uspeva da objasni posmatračke pozicije koje nisu heteronormativne, te ostaje u granicama heteroseksualne binarne podele na muško i žensko. Vizuelna dinamika Usana od somota intenzivnije se usložnjava usled destabi- lizacije poimanja roda koja proishodi iz teme rodno markiranog prerušavanja i glumljenja muškarca. Vlasnik pogleda nije više, ni isključivo ni primarno, samo muškarac; štaviše, najagresivnije pos- matranje dolazi od strane žena koje svoju pažnju usredsređuju na seksualno ambivalentnu figuru
– ženu u muškoj odeći. Pozicije aktivnog i pasivnog koje Lora Malvi koristi u analizi takođe su dekonstruisane: budući muška prostitutka, glavna protagonistkinja je zaštićena od objektivišućeg muškog pogleda i pretnje seksualnim nasiljem koja je upućena ženama. Umesto toga, pozicija žene kao posmatranog objekta određena je kao pozicija moći a vizuelna pažnja se više priziva nego što se izbegava. Rad takođe istražuje prostorne dimenzije posmatranja, identifikujući pozorište i ulice Londona kao mesta označena markiranim vizuelnim uticajem. Figura tzv. flanera (flâneur) dob- ija novu dimenziju u liku prostitutke koja je prerušena u muškarca, i koja krstari ulicama grada dok posmatra i dok je posmatraju.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Krombholc, V. (2015). SA SJAJEM U OČIMA: POSMATRAČ I POSMATRANI U "USNAMA OD SOMOTA" SARE VOTERS REZIME. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 40(1), 151–162. преузето од https://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/1497
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика

Референце

Berger, J. (1990). Ways of Seeing: Based on the BBC Television Series. London: Penguin Books and BBC.

Creed, B. (1999). Lesbian Bodies: Tribades, Tomboys and Tarts. In: Price, J. & Shildrick, M. (Eds.) (1999). Feminist Theory and the Body: A Reader (pp. 111-124). New York: Routledge. Evans, C. & Gamman, L. (2005). The Gaze Revisited, or Reviewing Queer Viewing. In: Burston, P. & Richardson, C. (Eds.) (2005). A Queer Romance: Lesbians, Gay Men and Popular Culture (pp. 12-60). New York: Routledge.

Hollinger, K. (2012). Feminist Film Studies. New York: Routledge. Jagose, A. (2003). Lesbian Utopics. London and New York: Routledge.

Mulvey, L. (1999). Visual Pleasure and Narrative Cinema. In: Braudy, L. & Cohen, M. (Eds.) (1999). Film Theory and Criticism: Introductory Readings (pp. 833-844). New York: Oxford UP.

Mulvey, L. (1981). Afterthoughts on ‘Visual Pleasure and the Narrative Cinema’ Inspired by King Vidor’s Duel in the Sun (1946). Framework 15/16/17, 12-15.

O’Callaghan, C. (2012, March). The Equivocal Symbolism of Pearls in the Novels of Sarah Waters. Contemporary Women’s Writing, 6: 1, 20-37.

Pollock, G. (2003). Vision and Difference: Feminism, Femininity and the Histories of Art. London and New York: Routledge.

Silverman, K. (1996). Threshold of the Visible World. London and New York: Routledge. Waters, S. (2012). Tipping the Velvet. London: Virago.