„САВРЕМЕНИ НОВИ САД“ – МЕЂУРАТНИ ЛОКАЛНИ НЕДЕЉНИ ТАБЛОИД

Главни садржај чланка

Vladimir Barović

Сажетак

У истраживању се анализира лист „Савремени Нови Сад“ који представља први локални недељни таблоид у међуратној историји новосадске журналистике. У раду смо изнели тематски опус посматраног медија који се бавио градским темама, скандалима, сензационалним вестима, проституцијом, корпуцијом, криминалном, спортом, а било је и рубрика које се баве сатиром и шалом. У редакцији тог медија окупила се група новосадских новинара коју предводи Велисав Спасић. Анализирани медиј у структури је имао доста локалних вести, коментара, цртица, козерија и уредничких уводника. Анализом медијског дискурса може се установити да је тај медиј имао новинаре који се воде таблодиним резоном да је занимљивост и сензационализам важнији од јавног интереса. Због текстова у којима се нападају личности, редакција је више пута добијала озбиљне претње. „Савремени Нови Сад“ одликују одличне карикатуре, мали број фотографија и скромне графичке могућности. Лист је као таблоид имао одређену улогу у међуратној журналистици на српском језику јер је хроничар разних градских скандалозних догађаја и процеса који излазе из оквира стандардне политичке и привредне историје Новог Сада.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Barović, V. (2018). „САВРЕМЕНИ НОВИ САД“ – МЕЂУРАТНИ ЛОКАЛНИ НЕДЕЉНИ ТАБЛОИД. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 42(2), 119–133. https://doi.org/10.19090/gff.2017.2.119-133
Bрој часописа
Секција
Медијске студије

Референце

Баровић, В. (2014). Уреднички рад Јована Храниловића у новосадском листу „Јединство“. У: Живанчевић Секеруш, И.(уред.) (2014). Сусрет култура. Седми међународни интердисциплинарни симпозијум. Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду. 31-40.
Баровић, В. (2016). Писање новосадског листа „Застава“ о атентату на Франца Фердинанда. Зборник Матице српске за друштвене науке, 154 (1/2016), 129-138.
Бјелица, С. (2008). Политички развој Новог Сада између два светска рата. Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду.
Боаров, Д.- Баровић, В. (2011). Великани српске штампе. Београд: Службени гласник.
Крестић, В. (2003). Историја српске штампе у Угарској 1791-1914. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства – Историјски институт.
Мартиновић, Д.- Шуковић, Р. (1988). Јован Павловић-живот и дјело. Нови Сад: Матица српска.
Милитар, Т.(1940). Штампа у Војводини-преглед историјске грађе. Нови Сад: Матица српска.
Попов, Д. (1983). Српска штампа у Војводини 1918-1941. Нови Сад: Матица српска.