KRITIKA I UNIVERZALNOST FILOZOFIJE Osvrt na Hegelov spis „O suštini filozofske kritike“

Главни садржај чланка

Nevena V. Jevtić

Сажетак

Autorka je u radu analizirala određenje filozofske kritike u kontekstu jenskog perioda Hegelovog filozofskog razvoja. U fokusu je tekst O suštini filozofske kritike, kao ono mesto u kome se filozofska kritika pokazuje kao sredstvo afirmacije univerzalne ideje filozofije. Kritika je shvaćena prevashodno kao svest filozofije o vlastitoj epohi, odnosno kulturnom i obrazovnom horizontu koji je karakteriše. Ovaj horizont je u temelju određen misaonim iskustvom kritičke filozofije, što se ogleda u subjektivističkom principu filozofije kao dominantnom trendu epohe. Pokazuje se kako je primarni zadatak filozofske kritike sučeljavanje s vlastitom povesnom realnošću i postojećim misaonim tvorevinama, a polja ograničenja filozofije predmet su izuzetno važnog i svestranog rada kritike.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Jevtić, N. V. KRITIKA I UNIVERZALNOST FILOZOFIJE: Osvrt na Hegelov spis „O suštini filozofske kritike“. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 42(2), 35–46. https://doi.org/10.19090/gff.2017.2.35-46
Bрој часописа
Секција
Филозофија
Author Biography

Nevena V. Jevtić, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Odsek za filozofiju

Референце

Althusser, Louis. (1997). The Spectre of Hegel, London / New York: Verso.
Bristow, William F. (2007). Hegel and the Transformation of Philosophical Critique, Oxford
University Press.
Bubner, Rüdiger. (1969). „Problemgeschichte und systematischer Sinn einer Phänomenologie“,
Hegel-Studien 5: 129 – 159.
Bubner, Rüdiger. (2003). The Innovations of Idealism, New York: Cambridge University Press.
Buchner, Hartmut. (1965). „Hegel und das Kritische Journal der Philosophie“. Hegel-Studien 3:
95 – 156.
De Boer, Karin. (2010). “Hegel’s Conception of Immanent Critique: Its Sources, Extent and
Limit”, In: (ed.) de Boer, K. And Sonderegger, R. 2010. Conceptions of Critique in Modern
and Contemporary Philosophy, New York: Palgrave Macmillan: 83–100.
Hartmann, Eduard von. (1868). Über dialektische Methode. Historisch-kritische
Untersuchungen, Berlin: Carl Dunckers Verlag.
Hegel, G. W. F. (1970a). Werke. Band 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
Hegel, G. W. F. (1970b). Werke. Band 3. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
Hegel, G. W. F. (1970c). Werke. Band 8. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
Lauer, Christopher. (2010). The Suspension of Reason in Hegel and Schelling, New York:
Continuum.
Smith, John H. (1985). “Rhetorical Polemics and the Dialectics of “Kritik” in Hegel’s Jena
Essays”. Philosophy & Rhetoric, 18 (1): 31–57.
Trede, Johann Heinrich. (1972). „Hegels frühe Logik (1801 – 1803/4). Versuch einer
systematischer Rekonstruktion“. Hegel-Studien 7: 123–168.