MEŠOVITI BRAKOVI U VOJVODINI KAO INDIKATOR INTERKULTURNE KOMUNIKACIJE

Главни садржај чланка

Жолт К. Лазар
Danijela Aćimov

Сажетак

U radu su predstavljene opšte odredbe interkulturalnosti, interkulturne komunikacije, braka i mešovitog braka. Pažnja je usmerena ka opštim uslovima koji pogoduju sklapanju mešovitih brakova, kao i uslovima koji ih sputavaju. U fokusu razmatranja su mešoviti brakovi u Vojvodini i odlike heterogamije koja se pojavljuje u ovom regionu, a analiza je izvedena na osnovu dostupnih podataka Popisa stanovništva u Srbiji iz 2011. godine. Posebna pažnja posvećena je učestalosti heterogenih brakova u odnosu na ukupan broj sklopljenih brakova u Vojvodini za period od 2003. do 2013. godine. U radu se takođe razmatraju neki pokazatelji ispoljavanja interkulturalnosti u mešovitim brakovima i ukazuje se na potrebu i moguće pravce njihovog detaljnijeg proučavanja.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Лазар, Ж. К., & Aćimov, D. (2018). MEŠOVITI BRAKOVI U VOJVODINI KAO INDIKATOR INTERKULTURNE KOMUNIKACIJE. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 42(2), 397–410. https://doi.org/10.19090/gff.2017.2.397-410
Bрој часописа
Секција
Социологија

Референце

Drljača, D. i Medar, I. (2002). Putevi prevazilaženja grupne zatvorenosti: etnički/nacionalno mešoviti brakovi. Preuzeto 20. juna 2014. sa http://www.pmfbl.org/etnologija/radovi_irena/lat/mjes_brakovi_lat.pdf

Đurić Bosnić, A. (2011). Mentalni megalopolisi ili otkrivanje drugosti. Interkulturalnost, 1, 5.

Koković, D. (2005). Pukotine kulture. Novi Sad: Prometej.

Koković, D. (2011). Multikulturno i interkulturno obrazovanje. Interkulturalnost, 1, 42-49.

Kollermann, N. (2009). Jesam li lud ja ili su ludi oni? U: Kumbier, D.-F. Schulz von Thun (ured.) (2009). Intekulturalna komunikacija: metode, modeli, primjeri. Zagreb: Erudita. 74-90.

Lazar, Ž. (Ed.) (2007). Vojvodina Amidst Multiculturality and Regionalization. Novi Sad: Mediterran Publishing.

Lazar, Ž. (2009). Vojvodina in Europe – Models of Territorial Identification of the Citizens of Vojvodina. Zeitschrift für Balkanologie, 45 (1), 57-65.

Martinez Hernandez, N. (2009). Sorry, zlato, ali razumem samo španjolski! U: Kumbier, D.-F. Schulz von Thun (ured.) (2009). Intekulturalna komunikacija: metode, modeli, primjeri. Zagreb: Erudita. 129-147.

Mrđen, S. (2010). Etnički miješani brakovi na prostoru bivše Jugoslavije, 1970-2005. godina. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 131, 255-268.

Mutavdžić, P., Todorović, D. i Kampouris, A. (2011). Koliko je Balkan danas interkulturalan? (Prilog jačanju balkanske interkulturalne komunikacije). Interkulturalnost, 2, 72-80.


Petrović, R. (1985). Etnički mešoviti brakovi u Jugoslaviji. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Redklif-Braun, A. R. (1982). Struktura i funkcija u primitivnom društvu. Beograd: Prosveta.

Saopštenje (SN50) (2003-2013). Beograd: Republički zavod za statistiku. Preuzeto 18. avgusta 2014. sa http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=164

Segalan, M. (2009). Sociologija porodice. Beograd: Clio.

Sokolovska, V. (2010). Akulturacija etničkih grupa u Vojvodini. Novi Sad: Mediterran Publishing.

Stierlin Doctor, L. (2009). Dva naroda žive – ah! – u mojim prsima! U: Kumbier, D.-F. Schulz von Thun (ured.) (2009). Intekulturalna komunikacija: metode, modeli, primjeri. Zagreb: Erudita. 148-165.

Tomas, D. i Ikson, K. (2011). Kulturna inteligencija: živeti i raditi globalno. Beograd: Clio.

Wiechelmann, S. (2009). Je li to bio interkulturalni nesporazum? U: Kumbier, D.-F. Schulz von Thun (ured.) (2009). Intekulturalna komunikacija: metode, modeli, primjeri. Zagreb: Erudita. 313-324.