RAĐANJE POBUNE IZ DUHA POPULARNE MUZIKE: MUZIČKE REFERENCE U ROMANU LOVAC U RAŽI

Главни садржај чланка

Ivana Đurić Paunović

Сажетак

Književno-kulturološko istraživanje sprovedeno u ovom radu usredsređeno je na značaj popularne muzike u oblikovanju i definisanju idetiteta Holdena Kolfilda, glavnog junaka Selindžerovog romana Lovac u raži (1951), kao i njegovog odnosa prema dominantnoj kulturi sveta kome pripada. Posebna pažnja posvećena je formiranju i ispoljavanju Holdenove buntovničke prirode, sagledane kroz njegov odnos prema različitim pojavnim oblicima popularne muzike u romanu: od odlomaka iz mjuzikla, preko kompozicija iz plesnih dvorana, do izmišljene pesme „Mala Širli Bins“, koja predstavlja reprezentativni primer prisvajanja o kome govori Hebdidž (1979), odnosno preobražaja stila popularne kulture u stil potkulture. Takvom prisvajanju Holden teži u svim kontaktima s elementima popularne muzike u romanu, najavljujući na taj način socijalnu i kulturnu pobunu koju će nekoliko godina nakon objavljivanja Lovca u raži iznedriti rokenrol muzika i rok kultura.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Đurić Paunović, I. RAĐANJE POBUNE IZ DUHA POPULARNE MUZIKE: MUZIČKE REFERENCE U ROMANU LOVAC U RAŽI. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 43(2), 29–39. https://doi.org/10.19090/gff.2018.2.29-39
Bрој часописа
Секција
Англистика

Референце

Fisk, Džon (2001). Popularna kultura. Beograd: Clio. Prevod: Zoran Paunović.
Hebdidž, Dik (1980). Potkultura: značenje stila. Beograd: BIGZ. Prevod: David Albahari.
Moren, Edgar (1979). Duh vremena. Beograd: BIGZ. Prevod: Nadežda Vinaver.
Salinger, J.D. (1991) The Catcher in the Rye. New York: Little, Brown and Company.
San Žen Polen, Kristijan (1999). Kontrakulture. Beograd:Clio. Prevod: Đorđe Trajković.