LEPOTA, MAČ I MOLITVA: LIK STAROZAVETNE UDOVICE IZ VETULIJE U STVARALAŠTVU MARKA MARULIĆA I GAVRILA KOVAČEVIĆA

Главни садржај чланка

Radoslav Eraković
Nevena Varnica

Сажетак

U ovom radu predstavljeni su rezultati uporedne analize poetsko-epskih ostvarenja Marka Marulića (1450–1524) i Gavrila Kovačevića (1765–1832), inspirisanih podvigom starozavetne junakinje Judite (Marulić 1521; Kovačević 1808). Posmatrano iz savremene književnoistorijske i kulturološke perspektive, način na koji je preoblikovana tematska struktura starozavetnog predloška u delima dvojice južnoslovenskih pesnika, potvrđuje ispravnost teorijske pretpostavke o uticaju drevnih mitova na stvaranje i oblikovanje nacionalno-imagotipskih sistema (Fischer, 2009). Naime, pseudofaktografsko stapanje prelomnih događaja iz istorija različitih carstava (vavilonskog, asirskog, pa čak i turskog) opravdalo je postupak hiperbolizacije vojne moći demonizovanih nevernika, koje je trijumfalno porazio malobrojni ali pobožni narod. U inicijalnoj fazi ovog istraživačkog poduhvata posebna pažnja bila je posvećena tumačenju intertekstualnih veza između popularne deuterokanonske pripovesti i spevova dvojice autora, čija dela nikada do sada nisu bila predmet komparativnog iščitavanja. Ovakav pristup književnoistorijskoj građi, omogućio je preciznije identifikovanje nedovoljno proučenih žanrovskih, poetičkih i tematskih linija dodira između reprezentativnih segmenata stvaralačkog opusa renesansnog i predromantičarskog pesnika.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Eraković, R., & Varnica, N. (2021). LEPOTA, MAČ I MOLITVA: LIK STAROZAVETNE UDOVICE IZ VETULIJE U STVARALAŠTVU MARKA MARULIĆA I GAVRILA KOVAČEVIĆA. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 46(1), 205–217. https://doi.org/10.19090/gff.2021.1.205-217
Bрој часописа
Секција
Српска књижевност

Референце

Biblija, (2007). Biblija : Sveto pismo staroga i novoga zavjeta. Zagreb : Hrvatsko biblijsko društvo.

Bojović, Z. (1989). Marulićeve posvete. U: Dani hvarskog kazališta. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Književni krug Split: Split, 34–46.

Damjanov, S. (1988). Koreni moderne srpske fantastike: fantastika u književnosti srpskog predromantizma. Novi Sad: Matica srpska. (штампано ћирилицом)

Eraković, R. (2007). Elementi starozavetne tradicije kao tematska ishodišta religioznih epova srpskog predromantizma. U: Karanović, Z; Gikić-Petrović, R. (ur.) Sinhronijsko i dijahronijsko izučavanje vrsta u srpskoj književnosti. Knj. 1. Novi Sad: Filozofski fakultet, 119–130. (штампано ћирилицом)

Eraković, R. (2008). Religiozni ep srpskog predromantizma. Novi Sad: Matica srpska.(штампано ћирилицом)

Fischer, Manfred S. (2009). „Komparatistička imagologija: za interdisciplinarno istraživanje nacionalno-imagotipskih sustava“. U: Dukić, D., Blažević Z., Plejić P., & Brković, I. (prir.) (2009). Kako vidimo strane zemlje: Uvod u imagologiju. Zagreb: Srednja Europa. 37–57.

Franičević, M. (1983). Povijest hrvatske renesansne književnosti. Zagreb: Školska knjiga.

Kovačević, G. (1805). Stihi o povedeniji, i namereniji serbskago velikago knjaza Lazarja protiv turskago opolčenija, s raznimi jego velmožej razgovori: i o izobraženiji strašnago, i groznago onago meždu Serbami i Turkami, na polju Kosovu sraženija, slučivšagosja vo 1389-m letu, junija 15-go dne. Budim: Slaveno-srbska pečatnja Kraljevskago vseučilišta vengerskago. (штампано ћирилицом)

Kovačević, G. (1808). Judit mečem Olofernu glavu useknuvši tem Judeju osvobodivši. Budim: Slaveno-srbska pečatnja Kraljevskago vseučilišta vengerskago. (штампано ћирилицом)

Kovačević, G. (2018). Judit mečem Olofernu glavu useknuvši tem Judeju osvobodivši [prir. Damjanov, S; Eraković, R]. Novi Sad: Matica srpska. (штампано ћирилицом)

Lotman, J. (2004). Semiosfera: u svetu mišljenja: čovek, tekst, semiosfera, istorija. Novi Sad: Svetovi. (штампано ћирилицом)

Marinković, B. (1966). Srpska građanska poezija: XVIII i s početka XIX stoleća. Knj. 1–2. Beograd: Prosveta. (штампано ћирилицом)

Marulić, M. (1983). Judita (prev. i kom. Grčić, M). Zagreb: Mladost.

Pavić, M. (1991). Predromantizam. Beograd: Naučna knjiga. (штампано ћирилицом)

Petrović Njegoš, Petar. (1845). Luča mikrokozma. Beograd: Knjažestva srbskago knjigopečatnja. (штампано ћирилицом)

[Stratimirović, S.] (prir.) (1804). Biblija sirječ knigi svjaščenago pisanija Vethago i Novago zaveta. Budim: Slaveno-srbska pečatnja Kraljevskago vseučilišta vengerskago. (штампано ћирилицом)

Wolf, W. “Introduction: Frames, Framings and Framing Borders in Literature and Other Media”. In: Werner Wolf & Walter Bernhart (eds.) (2006). Framing Borders in Literature and Other Media. Studies in Intermediality 1. Amsterdam: Rodopi, 2006. 1–40.