A VÁROS MEGHÓDÍTÁSA Újvidék a vajdasági magyar költészetben

Главни садржај чланка

Eva Toldi

Сажетак

A vajdasági magyar irodalomban Újvidéknek fontos szerepe van. Jelöli a helyszínt, az emberek életének keretét, ugyanakkor kulturális térként is funkcionál: az irodalom létrehozásának, az irodalmi identitás létrejöttének színtereként jelenik meg. A vajdasági magyar író számára külön kihívást jelentett a város meghódítása, amelynek kezdetben csak idegensége mutatkozott meg. A dolgozat a vajdasági magyar irodalom történetét követve az elutasítás és az elfogadás közti oszcillálás állomásait kíséri végig, azt a folyamatot, ahogyan a többkultúrájú közeg a kisebbségi identitással rendelkező író számára idegenből sajáttá, majd ismét idegenné válik. Mindenekelőtt költői alkotásokat vizsgál, amelyek térpoétikai olvasata a hovatartozás-tudat változásaira is érzékeny. Eközben megelevenedik a történelmi emlékezet, s a jelen eseményeinek lenyomata is markánsan kirajzolódik a szövegekben.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Toldi, E. (2022). A VÁROS MEGHÓDÍTÁSA: Újvidék a vajdasági magyar költészetben. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 47(2), 193–206. https://doi.org/10.19090/gff.2022.2.193-206
Bрој часописа
Секција
Нови Сад – град културе

Референце

Bierbaum, E. (2007–2010). Városkutatás, város-identitás: kutatási irányzatok és módszerek összefoglalása. In: A. Gergely, A. (szerk.). Városnarratívák. Budapest: MTA Politikai Tudományok Intézete. 92–102.

Böndör, P. (2017). Finis. Újvidék: Forum.

Domonkos, I. (2015). Allegro bajbajó. Újvidék: Forum.

Fehér, F. (1989). Akác és márvány. Budapest: Magvető.

Gerold, L. (1995). „Újvidék az olyan város”. Híd, 1–2, 84–94.

Harkai Vass, É. (2003). A város bejáratánál. Újvidék: Forum.

Jung, K. (2002). Mogorva Héphaisztosz. Újvidék: Forum.

Kiss, J. – Bajmócy, P. (1996). A mental-map-ek módszeréről. Tér és Társadalom, 2–3, 55. DOI: https://doi.org/10.17649/TET.10.2-3.365

Németh, I. (1995). Idegenek a városban. Híd, 1–2, 95–99.

Roginer, O. (2015). A város mint (ellen)érv. Szabadka: A Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete.

Szenteleky, K. (1928). Bácskai éjjel. In: Csuka, Z. (szerk.). Kéve: vajdasági költők antológiája 1928. Novisad: Képes Vasárnap.

Szenteleky, K. [1933]. Ákácok alatt. In: Ákácok alatt: délszlávországi magyar írók antológiája 1–2. Szubotica: Jugoszláviai Magyar Könyvtár. 5–12.

Sziveri, J. (1994). Minden verse. Budapest: Kortárs.

Terék, A. (2011). Duna utca. Újvidék: Forum.

Toldi, É. (2010a). Az egyetlen történet labirintusában (Balázs Attila: Kinek Észak, kinek Dél). Forrás, 6, 91–104.

Toldi, É. (2010b). Újvidék-narratívák. Hungarológiai Közlemények, 3, 90–99.

Toldi, É. (2018). Portable Szenttamás. Kortárs, 10, 78–89.

Tolnai, O. (1982). Elefántpuszi. Újvidék: Forum.

Utasi, A. (2008). A szabadság versei. Domonkos István gyermekverseiről. Híd, 10, 66–72.