PATOLOGIJA POGLEDA U PANOPTIČKOM DRUŠTVU

Главни садржај чланка

Nemanja Mićić

Сажетак

Nit vodilju rada predstavlja istraživanje relacija koje formiraju prevashodno instance znanja, moći i pogleda. Pomenuti pojmovi prepoznati su kao neki od konstitutivnih za način mišljenja zapadnoevropske kulture. U tekstu se pokazuje da je moguće formulisati fundamentalno drugačiji oblik društvenog organizovanja, ukoliko se učmali mehanizmi despotskih režima vladavine i sveopšte hijerarhizacije povdrgnu svojevrsnoj dekonstrukciji. Model „panoptikona“, kao jedan od glavnih uzora formiranja institucija poput zatvora, bolnica, mentalnih ustanova, škola, i dr. može se pokazati kao zamenjiv, ukoliko polugu znanja i moći prepoznamo kao onu koja ne vodi nužno represivnim načinima ispoljavanja.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Mićić, N. (2024). PATOLOGIJA POGLEDA U PANOPTIČKOM DRUŠTVU. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 48(1-2), 297–309. https://doi.org/10.19090/gff.v48i1-2.2366
Bрој часописа
Секција
Филозофија

Референце

Aristotel (1971), Metafizika, Beograd: Kultura.

Baudrillard, Jean (2001), Simulacija i zbilja, Zagreb: Jesenski i Turk.

Brajdoti, Rozi (2016), Posthumano, Beograd: FMK.

Deleuze, Gilles, Guattari, Félix (2013), Kapitalizam i shizofrenija 2: Tisuću platoa, Zagreb: Sandorf & Mizantrop.

Fanon, Fanon (2015), Crna koža, bele maske, Novi Sad: Mediterran Publishing.

Fuko, Mišel (1997), Nadzirati i kažnjavati, Sremski Karlovci, Novi Sad: IKZS.

Fuko, Mišel (1998), Arheologija znanja, Sremski Karlovci, Novi Sad: IKZS.

Fuko, Mišel (2018), Šta je kritika?, Novi Sad: Akademska knjiga.

Gramši, Antonio (2008), Hegemonija, intelektualci i država, u: Studije kulture (prir. Đorđević, J.), Beograd: Službeni glasnik.

Haravej, Dona (2008), Manifest za kiborge, u: Studije kulture (prir. Đorđević, J.), Beograd: Službeni glasnik.

Mbembe, Ašil (2019), Politike neprijateljstva, Beograd: FMK.

Nietzsche, Friedrich (1926), Gesammelte Werke. Neunzehnter Band. Der Wille zur Macht, München: Musarion Verlag.

Ransijer, Žak (2010), Emancipovani gledalac, Beograd: Edicija Jugoslavija.

Said, Edvard (2008), Orijentalizam, Beograd: Biblioteka XX vek.

Sartr, Žan-Pol (1984), Šta je književnost?, Beograd: Nolit.

Spivak, Gajatri (2011), Mogu li podređeni da govore, Polja, vol. 56, br. 468.

Virilio, Pol (1993), Mašine vizije, Novi Sad: Svetovi.

Wilson, Louis (1994), Cyberwar, God And Television: Interview with Paul Virilio. https://journals.uvic.ca/index.php/ctheory/article/view/14355/5131

Weizman, Eyal (2006), “Lethal Theory.” Log, no. 7, pp. 53–77