ФЕНОМЕН СМРТИ У ЕПСКИМ ПЕСМАМА КОСОВСКОГ ЦИКЛУСА – ЈЕДАН ОКВИР КУЛТУРЕ СЕЋАЊА

Главни садржај чланка

Снежана Вукадиновић
Ognjen Tošović

Сажетак

Српска православна црква је у склопу стварања светачког култа кнеза Лазара изградила институционалне оквире неопходне за настанак културе сећања на Косовску битку (1389). Усмена традиција је преузела кључне идеје црквене интерпетације битке, али су се оне мешале са старим митско-магијским представама које су се, упркос вековном процесу христијанизације, очувале у српском народу. У епским песмама је на тај начин дошло до смештања једног историјског догађаја у идејне оквире сачињене од, понекад кондратикорних, хришћанских и митско-магијских елемената. У овом раду ћемо уз помоћ компаративне анализе приказати како се то одразило на представу феномена смрти која чини неизоставни део сваког наратива о бици на Косову.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Детаљи чланка

Како цитирати
Вукадиновић, С. ., & Tošović, O. . (2024). ФЕНОМЕН СМРТИ У ЕПСКИМ ПЕСМАМА КОСОВСКОГ ЦИКЛУСА – ЈЕДАН ОКВИР КУЛТУРЕ СЕЋАЊА. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 48(1-2), 123–140. https://doi.org/10.19090/gff.v48i1-2.2408
Bрој часописа
Секција
Историја

Референце

Asman, J. (2007.).Kultura pamćenja. Pismo, sećanje i politički identiteti u ranim visokim kulturama.prev. Nikola Cveković.Beograd: Prosveta

Bandić, D. (2008). Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko. Beograd: Biblioteka XX vek

Bogdanović, D. (1981.) Smisao Ravanice. Manastir Ravanica. Spomenica o šestotoj stogodišnjici. Beograd/Senje: Manastir Ravanica, 9 – 19 (ћир.)

Vansina, J. (1985). Oral Tradition as History. Madison: The University of Wisconsin Press

Vergilije, P. N. (2004). Ekloge. prev. Toma Maretić. Beograd: Liber-Ukron

Vukadinović, S. (2022). Orfej – mitska ili istorijska ličnost. Jezici i kulture u vremenu i prostoru, X/3.Tematski zbornik. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu-Filozofski fakultet, 47-59. (ћир.)

Grković, M. (ur.) (1993). Spisi o Kosovu. Beograd: Prosveta-Srpska književna zadruga (ћир.)

Delić, L. (2014). Usmena epika vs. Carstvo nebesko: slučaj Slepice iz Grgurevaca, Knjiženstvo 4, 26 – 40 (ћир.)

Ilić, D. (2019). Proročanstva o padu carstava u srpskim i bugarskim epskim pesmama. Filološke studije 17, 1, 124 – 146. (ћир.) DOI: https://doi.org/10.17072/1857-6060-2019-17-1-124-146

Jovanović, B.(2015). Duh paganskog nasleđa u srpskoj tradicionalnoj kulturi. Beograd: Dereta (ћир.)

Jovanović, B. (2019). Srpska knjiga mrtvih, Beograd: Dereta. (ћир.)

Kašić, D. (1981). Ravanica pod Turcima, Manastir Ravanica. Spomenica o šestoj stogodišnjici. Beograd/Senje: Manastir Ravanica, 143-164. (ћир.)

Kleut, M. - Pešikan Ljuštanović, Lj. - Polovina, N. & Tomin, S. (2014.) Bez očiju kano i s očima. Narodne pesme slepih žena. Novi Sad: Filozofski fakultet – Akademska knjiga. (ћир)

Kuripešić, B. (2001). Putopis kroz Bosnu, Srbiju, Bugarsku i Rumeliju 1530. Prev. Đorđe Pejanović. Beograd: Čigoja štampa

Loma, A. (2002). Prakosovo. Slovenski i indoevropski koreni srpske epike. Beograd: Balkanološki institut SANU (ћир.)

Lord, A. B. (1991). Epic Singers and Oral Tradition. London: Cornel University Press

Ljubinković, N. (2018). Od Kosovske bitke do kosovske legende. Novi Sad: Matica srpska (ћир.)

Milošević-Đorđević, N. (1990). Kosovska epika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva (ћир.)

Mihailović, K. (2014). Janičareve uspomene ili turska hronika. prev. Đorđe Živanović.Beograd: Prosveta (ћир.)

Mihaljčić, R. (1975). Junaci kosovske legende. Beograd: BIGZ (ћир.)

Mihaljčić, R. (1976.) Stavilac. Istorijski časopis, 23, 5 – 21. (ћир.)

Mladenović, J. (2015). Kosovka devojka između individualnog i kolektivnog: mitološke, istorijske i sižejne komponente epskog lika. Jezik i književnost u kontaktu i diskontaktu. Tematski zbornik radova sa četvrtog međunarodnog naučnog skupa Nauka i savremeni univerzitet 4 (2014) Niš: Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu, 191 – 208 (ћир.)

Petrović, S. (2010). Ženidba kneza Lazara: Epski model i varijante. Philologia Mediana, II, 2, Niš, 247 – 265. (ћир.)

Petrović, S. (2011). Obretenije glave kneza Lazara u svetlu kulta svetog kneza u usmenoj i književnoj tradiciji, Godišnjak katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima, god. 6. Beograd, 149 – 181. (ћир.)

Pešikan-Ljuštanović, Lj. (2010). „Pošljednje vrijeme“ u „Gorskom vijencu“ i srpskoj narodnoj poeziji. Njegošev zbornik Matice srpske. Novi Sad: Matica srpska, 151-174. (ћир.)

Pešikan-Ljuštanović, Lj. (2007). Stanaja selo zapali: ogledi o usmenoj književnosti, Novi Sad: Dnevnik (ћир.)

Pitulić, V. (2007). Semantika Božura. Usmeno Kosovo. Beograd-Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Kosovska Mitrovica (ћир.)

Popović, M. (1976). Vidovdan i časni krst. Ogledi iz književne arheologije. Beograd: Slovo ljubve

Ređep, J. (2007). Kosovska legenda, Novi Sad: Prometej (ћир.)

Samardžić, R. (1976). Usmena narodna hronika. Ogledi i prilozi. Novi Sad: Matica srpska (ћир.)

Samardžija, S. (2010). Iz majdana čisto srebrnoga. u: S. Samardžija (ur.) Likovi usmene književnosti. Beograd: Institut za književnost i umetnost, 121- 147. (ћир.)

Srejović, D, Cermanović-Kuzmanović, A. (1987). Rečnik grčke i rimske mitologije. Beograd: Srpska književna zadruga (ћир.)

Suvajdžić, B. (2021). Ključ od Kosova. Beograd: Albatros Plus (ћир.)

Čajkanović, V. (1973). Mit i religija u Srba. Izabrane studije. Beograd: Srpska književna zadruga (ћир.)

Čajkanović, V. (1959). O postanku i razvoju srpske narodne epske poezije. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, knj. 6 i 7, Novi Sad (ћир.)

Čajkanović, V. (2021). O srpskom vrhovnom bogu. Niš: Talija (ћир.)