ЕКВИВАЛЕНТИ ЕНГЛЕСКИХ ПАСИВНИХ КОНСТРУКЦИЈА У РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ

Главни садржај чланка

Михајло Фејса

Сажетак

С обзиром да је англистичка лингвистика развијенија, у раду су, применом контрастивне анализе, утврђене глаголске конструкције русинског језика које ступају у еквивалентски однос према енглеским пасивним конструкцијама. Дотичне глаголске конструкције су анализиране и на формалном и на семантичком нивоу. Најфреквентније глаголске конструкције у русинском језику су БУЦ+В-ни (нпр. брани / брани є; бул брани / бул сом брани; будзе брани) и конструкције са глаголима које прати речца ше (for ex. бере ше; брало ше; будзе ше брац). Највеће формалне сличности међу конструкцијама оба језика опажамо у еквивалентским односима глаголских конструкција BE-ed+V-en : БУЦ-л+В-ни и BE-s+V-en : В-ни+БУЦ-ø, у којима су партицип прелазних глагола и помоћни глагол BE : БУЦ основни глаголски елементи.

Downloads

Download data is not yet available.

Детаљи чланка

Како цитирати
Фејса, М. (2013). ЕКВИВАЛЕНТИ ЕНГЛЕСКИХ ПАСИВНИХ КОНСТРУКЦИЈА У РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, 38(1), 77–94. преузето од https://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/view/812
Bрој часописа
Секција
Српски језик и лингвистика